Concepto pensar en kant (valenciano)

Páginas: 2 (361 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
Concepte: pensar
El concepte a definir es troba en la línea 15 del paràgraf XXVIII del pròleg a la segona edició, quan diu: “ En efecte, pensar la llibertat, ço és, la seua representació almenys noconté en si cap contradicció si s’acompleix la nostra distinció crítica d’ambdues formes de representació”. En el text, pensar, significa que la llibertat, igual que qualsevol cosa en si o noümen, queson propis de l’àmbit de la moral i els valors, on sols cap lloc a la creença i a la fe, no poden ser coneguts ja que no es recolzen en l’experiència i es mouen a base de conceptes solamentracionals. Els noümens sols poden ser pensats, ja que conèixer implica fer ciència, i d’ells s’ocupa la raó pràctica. Si distingim l’experiència i allò solament intel·ligible, no caurem en contradicció perquèaleshores sabrem que allò incondicionat, que es allò que no es sotmet a les lleis naturals sols pot ser pensat , ja que sobrepassa l’experiència, i també sabrem que allò condicionat que es el que essotmet a les lleis de la natura i es basa en l’experiència, pot ser conegut. Sols podem conèixer els fenòmens, i d’aquest àmbit s’ocupa la raó teòrica o especulativa.
Per a ampliar cal parlar de lametafísica crítica. Kant pretén esclarir la confusió entre tothom sobre que és ciència i que no ho és. La metafísica crítica es aquella que estableix el límit del coneixement, que es l’experiència, pera esclarir que sols es pot conèixer els fenòmens i no els noümens, que sobrepassen eixe límit, ja que estaríem fent castells en l’aire sense cap fonament. A més, la filosofia crítica s’ocupa del’articulació de la raó, per tant es una epistemologia, un estudi sobre el coneixement i les seues possibilitats de conèixer. La crítica no s’oposa al procediment dogmàtic de la ciència sinó al dogmatisme lametafísica dogmàtica o tradicional i de la raó pràctica. Per tant, la metafísica per a ser ciència no ha d’ocupar-se dels noümens o les coses en si, sinó sobre el que posa el subjecte a priori en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Concepto pensar en kant (castellano)
  • Definición de llibertat en kant (valenciano)
  • Conceptos kant
  • Kant conceptos
  • Concepto conocer en kant (castellano)
  • Kant y su concepto del conocimiento y de la metafísica
  • Concepto libertad en kant (castellano)
  • Conceptos pau de kant

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS