Dewey

Páginas: 7 (1581 palabras) Publicado: 28 de diciembre de 2012
1. DURKHEIM:

Per a Durkheim l'educació és un fet purament social, tot ho que ha d'aconseguir l'ésser humà és ho que li exigeix la societat i el medi en el qual hi està destinat. És una transmissió d’idees, sentiments i pràctiques dels adults cap als joves.

Segons l'autor, l'ésser humà és compon: d'un ésser individual que es refereix a si mateix i a la seva vida privada que es basa del'instint per a realitzar l'aprenentatge i que necessita d'un ésser social que s'expressa en un sistema d'idees, sentiments i costums no individuals, si no introduïdes dins dels grup en el que viu. L'educació té com a finalitat la constitució d'aquest ésser social.

Considera que les predisposicions innates i les tendències heretades pels joves dels seus pares, no són de gran importància. L’individuno pot crear ni construir la seva pròpia realitat, ni pensament.

L'educació com a ens social no significa eliminar l'individualisme, sinó que hi ha una certa implicació entre els dos, ja que l'ésser al optar per la societat també opta a la vegada per si mateix.

L'educació és una funció social, per això segons Durkheim, l'estat no se'n pot rentar les mans ja que es conseqüència del fet deviure en societat i ha d'estar pendent de la seva evolució.

Es partidari de que no podem educar als nostres fills, com volem, per que hi han costums amb les que ens hi em de conformar, ja que si es transgredeixen, es poden venjar degut a que d'adults no estan en condicions de poder viure harmònicament amb els demès.

Els mestres tenen poder per aconseguir l'educació de la generació jove. Aquestpoder prové de la societat, que el deposita en el mestre que ha de fer un bon ús i transmetre la manera de veure, sentir i actuar de la societat del moment. Durkheim veu l'educació com una autoritat.

Les característiques d'una bona educació per aconseguir un bon èxit són: pacient, estructurada i realitzada per una persona amb autoritat, ja que segons la seua opinió l’educació ha de seressencialment cosa d’autoritat.

Durkheim té una visió molt tradicionalista sent per a ell la societat és el més important i els subjectes que hi són a dins pertanyen plenament a ella, sent l’estat el principal element de control i el educador l’ensenyant que ha d’aconseguir la fita de l’educació envers el jove.

Crítica:

Estic d’acord en que l’educació ha de ser i és una de les bases mésimportants per a un bon creixement i que es faci de la generació adulta a la joves. No obstant crec que no es tindria que portar tant el terme unidireccional i que dins de l’educació es tindria que portar una doble ensenyança, amb això em refereixo que el jove pot aprendre del educador però crec que a la inversa també pot passar el mateix, es a dir que l’educador aprengui del jove i dels nens petits que avegades ens poden deixar amb la boca oberta.

No crec que l'actuació dels educadors cap als alumnes sigui de poder no d’autoritat, sinó que ha de ser d'ajuda per poder obtenir una educació adient a les necessitats de cada persona.

Crec que els infants han de ser individus autònoms, tenen que aprendre a viure i a moure 's dins de la societat, l'han de conèixer.

2. Termes: educació,acció educativa, educant, educador i finalitat de l'educació.

Segons Durkheim l'educació és una: “Acció exercida per les generacions adultes sobre les que encara no són madures per a la vida social. Té per objecte suscitar i desenvolupar en l'infant un cert nombre d'estat físics, intel·lectuals i morals que exigeixen tant la societat política en conjunt com el medi especial al qual estàparticularment destinat”

Com a educació: podem entendre que és l'acció de les persones adultes a instruir amb autoritat sobre els infants o els joves.

Acció educativa: És dotar de la transmissió d’unes idees, sentiments i pràctiques per part dels adults als joves

Educador: persones adultes que influeixen i ensenyen a les generacions més joves. En aquest cas poden ser mestres, la família i fins i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dewey
  • dewey
  • dewey
  • Dewey
  • dewey
  • Dewey
  • Dewey
  • Dewey

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS