Diablo III

Páginas: 4 (987 palabras) Publicado: 24 de marzo de 2014
Segon Examen Parcial de Química 14 Gener 2011 Pàgina 1 de 5
Segon Examen Parcial Química 
CURS 2011‐12 
 

Departament de Química 
Unitat de Química Orgànica 
 
Edifici Cn 08193 Bellaterra (Barcelona) 

 

Universitat Autònoma de Barcelona

 
Sèrie A 
NOM:   

 

 

 

 

 

 

 

       

DNI: Aquest examen consta de 5 fulls i 8 preguntes. La suma total de punts és 100. 
No es pot treure la grapa dels fulls durant l'examen. 
En les preguntes veritat/fals cada resposta incorrecta RESTA 1 punt. 
Les preguntes sense contestar no sumen ni resten. 
 1. (15 punts) Dibuixa el confòrmer més estable de les molècules indicades 
3‐metilpentà (considerant la rotació de l’enllaç C‐2―C‐3 i en projecció de Newman) 
 

cis‐1‐etil‐2‐metilciclohexà 
 meso‐2,3‐dibromobutà (en perspectiva de cavallet) 
 

Segon Examen Parcial de Química 14 Gener 2011 Pàgina 2 de 52. (20 punts) Indica per a cadascuna de les següents afirmacions si és veritat (V) o fals (F) 
2.1  El (Z)‐2‐(tert‐butil)‐2‐penten‐1‐ol és més estable que el seu isòmer E 2.2  Els diferents confòrmers d’una molècula no es poden separar a temperatura ambient 2.3 El ciclopropà presenta dos confòrmers papallona en equilibri 2.4  Qualsevol ciclohexà trans‐disubstituït és més estable que el seu isòmer cis 2.5 Les variacions conformacionals no afecten al reconeixement molecular  2.6  Una molècula quiral pot tenir simetria de rotació 2.7  Els enantiòmers tenen la mateixa configuració absoluta 2.8 Totes les mostres que no presenten activitat òptica són mescles racèmiques 2.9  La molècula de metanol és proquiral 2.10  Els isòmers constitucionals tenen diferent connectivitat 2.11 Els diastereòmers només es poden diferenciar amb estímuls quirals 2.12  Un àtom de carboni amb hibridació sp2 no pot ser un centre estereogènic 2.13 ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Re: diablo iii + serial.
  • Al Diablo Con Los Diablos
  • Son Del Diablo
  • son de los diablos
  • Los Diablos
  • Diablo
  • LA DIABLADA
  • el diablo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS