Dialecte valnceia

Páginas: 3 (677 palabras) Publicado: 4 de abril de 2011
Sagunt és un municipi de la Comunitat Valenciana que es troba en la comarca del Camp de Morvedre. Pertany al valencià central o apitxat que és el parlar valencià més diferenciat. El seu tret méscaracterístic és l'ensordiment de les consonats /z/ en /s/ (rosa pronunciat: ròssa), /dj/ en /tx/ (viatge pronunciat: biatxe) i /dz/ en /ts/ (dotze pronunciat: dotse). Així mateix, la v etimològica iortogràfica es pronuncia com a b , a la zona del parlar apitxat, mentre que té una articulació com a v a tota la resta del País Valencià. Això vol dir que mots com jove, viatge, rosa, quinze, dotze,setze, fava, rave, etc, són pronunciats com si fossin escrits txobe, biatxe, rossa, quinse, dotse, setse, faba, rabe, etc. També usa el pretèrit perfet simple:cantí, cantares.
|TRET|CARACTERÍSTICA PRÒPIA DEL VALENCIÀ |
|FONÈTICA |el vocalisme |Les vocals àtones coincideix amb les del català |
| ||nord-occidental: n'hi ha cinc |
| |e/o obertes |Les e i o són més obertes iamb diferent distribució |
| | |que en els altres indrets del domini lingüístic. |
| |el fonema palatalfricatiu sonor (ge) |només pot aparèixer per fonètica sintàctica, ja que |
| | |s'articula com a africat (àgil sona àdgil), iamb |
| | |apitxament a la zona central |
| |-d- intervocàlica|és força general la caiguda: cremà, llauraor, mocaor. |
| |-r final |sempre es pronuncia , tret de a la zona septentrional |
|...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dialectica
  • La dialectica
  • El dialecto
  • dialectica
  • Dialectes
  • La dialéctica
  • Dialectica
  • Dialectica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS