Discurs de clara campoamor

Páginas: 3 (548 palabras) Publicado: 26 de abril de 2011
Història 2n Batxillerat

Nom: | Cognoms: | Grup: |

Llegiu els textos següents i responeu a les qüestions.

Qüestions

1. Indiqueu les diferències fonamentals que s’exposen en aquestsdos textos i situeu-los en el seu context històric.

El primer text defensa el dret electoral de la dona el nou estat republicà, tot el contrari que en el segon, on reivindica la igualtat entrehomes i dones en la república però no defensa el seu dret electoral ja que pensen que les dones votarien a partits de dretes.

2. Digueu el nom dels principals partits polítics d’àmbit estatal durantla Segona República i indiqueu la seva ideologia i el nom dels seus dirigents polítics.

Els partits d’esquerra defensaven, principalment, la laïcitat de l’estat, la democratització de l’exèrcit,reformes agràries, els drets socials i laborals i la descentralització de l’estat. En aquest grup trobem com a principals partits el següents:

* Acción republicana (a partir del 1934, IzquierdaRepublicana), el seu dirigent principal fou Manuel Azaña. Aquest partit tenia influència en les classes mitjanes populars intel·lectuals.
* Partido Socialista Obrero Español (I. Prieto, J. Besteiro).Aquest agrupava dos corrents; un de socialdemòcrata i un altre revolucionari.
* Partit Republicà Radical Socialista (M. Domingo)

Els partits de dretes defensaven, principalment, l’estatconfessional, els privilegis de l’exèrcit, la propietat agrària tradicional, la negació de les reformes laborals i un estat unitari. En aquest grup destaquen els següents partits:

* RenovaciónEspañola (Calvo Sotelo), un partit monàrquic que defensava obertament la necessitat d’acabar amb el règim republicà.
* Partit Radical (Lerroux), aquest, tot i inicialment acceptar la republica jugaven ambuna “doble personalitat” ja que van derivar cap a posicions conservadores.
* Comunió tradicionalista (antics carlins)
* Derecha Liberal republicana ( Niceto Alcalà Zamora)


3....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Discurso de clara campoamor
  • Comentario del discurso de clara campoamor
  • Discurso de Clara Campoamor en las cortes el 1 de octubre de 1931
  • Clara Campoamor
  • Clara Campoamor
  • Clara Campoamor
  • clara campoamor
  • Clara Campoamor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS