Dislexia

Páginas: 8 (1916 palabras) Publicado: 29 de abril de 2011
Binding Project

Facultat de Psicologia UB

Avesedari

Qui som i què fem


Grups de treball:
  

Facultat de Psicologia de la UB Facultat d'Informàtica de la UPC AVESEDARI: Associació per a l'estudi i el tractament de les dificultats de l'aprenentatge Dificultats en la lectura (4 de cada 5 casos de trastorn
de l'aprenentatge ho són de lectura, DSM IV) Altres línies en futures:TDAH i discalcúlia.Objecte d'estudi actual:
DIFICULTATS EN LA LECTURA: DISLÈXIA?

Definició actual de dislèxia
Dificultats en la tasca de llegir que no es poden atribuir a dèficits sensorials, baixa intel·ligència, problemes emocionals severs o dèficits educatius.
Shaywitz et al.2008; Francis et al., 2005; Siegel, 1989; Stanovich, 2005; Snowling 2006; Torgesen 2006; Wolf2008;

Quines són les dificultats? Quines les conseqüències?
• • • • • • • La velocitat de la lectura: lentitud La precisió en la lectura: els errors de lectura La comprensió del text llegit. No agrada llegir. L'ortografia / la mala lletra. Rendiment escolar. Salut emocional

La comprensió
L'objectiu de la lectura és la comprensió i manipulació de la informació extreta. Un nen ambproblemes de lectura no té la comprensió afectada, però a la llarga, la manca d'estimulació a través de la lectura provoca pobresa lèxica, tant oral com escrita, i acaba penalitzant la comprensió i la qualitat i quantitat dels coneixements.

Es caracteritza per les dificultats en la tasca de decodificació grafema – fonema. (dèficit fonològic, tasca de baix nivell) Incapacitat d’automatització:processament lent, manca de sincronia temporal. (Ran) Altres circuïts neuronals: regions anàlogues i auxiliars, en l’hemisferi dret, potencialment compensatòries.

Genètica de la dislèxia
Origen neurobiològic. Component genètic: – Entre un 23-65 % d’infants amb dislèxia tenen pares dislèxics. – Un 40% de dislèxics tenen germans que també ho són. Component ambiental.

No té res a veure ambla intel·ligència
Els nens amb problemes de lectura poden mostrar una intel·ligència normal o fins i tot superior. Moltes persones que han triomfat en diferents camps, ho han fet malgrat conviure amb aquesta dificultat.

Prevalença
• • • Informe Faros: del 5 al 15 % (2010) Jiménez et al: 15 % (2009) Les nostres dades:
• • D'un 15 a un 20 % de nens a les aules tenen dificultats basades enla lectura. Dels nens que suspenen (a 1r d'ESO), un 60% tenen dificultats en la lectura.

No és una categoria, és un continu
• La dislèxia seria la cua esquerra de la distribució normal en una campana de Gauss. (Shaywitz, Escobar, Shaywitz, Fletcher & Makuch, 1992)
• On posem el tall? A partir de quin punt decidim parlar de dislèxia?

Quin és el millor criteri?
Lectura dificultosa,bastant per sota del que s'espera per edat i nivell escolar.


Que causa problemes de seguiment de l'aprenentatge, interferències en el rendiment acadèmic. Que suposa un esforç addicional massa costós: es necessita un excés d'esforç.La importància del diagnòstic
•Seleccionats 4 grups de lectors
a) Nens diagnosticats de dislèxia (edat mitja 10.03, QI mig 118)
b) Nens lectors normals(edat mitja 7.11, QI mig 107) c) Nens lectors pobres (edat mitja 10.04, QI mig 80) d) Nens molt bons lectors (edat mitja 6.02, QI mig 126)

Found no difference between the dyslexics and other groups on a battery of measures such as letter matching, word recognition, nonword reading, reading passages of text and various measures of visual processing. Ellis et al. (1996)

Quan no hi hadiagnòstic...
no hi ha comprensió, hi ha culpabilització

...esforça-t'hi més, tothom pot llegir!

Conseqüències emocionals
• • • • • • • • Baixa autoestima Desmotivació Desinterès per l’aprenentatge Depressió Agressivitat Trastorns de l’ansietat Marginació Retraïment

Conseqüències socials
• • • • Fracàs escolar Abandonament escolar Delinqüència Exclusió social

S.S. Daniel, A. K. Walsh,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • dislexia
  • la dislexia
  • Dislexia
  • DISLEXIA
  • Dislexia
  • Dislexia
  • Dislexia
  • dislexia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS