dkinf

Páginas: 2 (452 palabras) Publicado: 9 de febrero de 2015
TEMA 4. LA MEDICIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA. ACTIVITATS

EL PRODUCTE INTERIOR BRUT
A partir de la llista dels dotze països amb més PIB del mónhttp://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_%28nominal%29
Fes un altre llista i un diagrama de barres d’aquests països, ordenant-los per renda per habitant o per càpita . Per fer això utilitza la següent pàgina web:http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n

Utilitzant la pagina web:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
Explica com ha estatl’evolució del PIB ( de l’any 2003 fins ales previsions del 2014 ), indicant la fase dels cicles econòmic pels quals s’han situat:
Espanya
França
Alemanya
Itàlia
Grècia
Suècia
Noruega
Podeu ferquadres i un gràfic lineal amb els països més significatius.

Utilitzant els quadres dos i tres dels apunts, determina quin ha estat en Euros, el total de les rentes que van percebre els treballadors al’any 2010.

D’un país coneixem les següents dades ( en milions d’euros / habitants):
Exportacions: 80.000
Consum privat: 700.000
Despesa pública: 350.000
Inversions: 300.000
Importacions:100.000
Habitants: 60
Es demana:
La demanda Interna
La demanda externa o saldo exterior
El PIB
La renda per habitant o per càpita

Comenta la noticia següent:http://www.elconfidencial.com/economia/2013/02/13/espana-cae-hasta-el-puesto-14-en-el-ranking-de-mayores-potencias-economicas--114875/LA INFLACIÓ
Calcula quin ha estat l’increment de preus de un producte que fa un any valia 13€, i ara val 16 € euros.

Fes un estudi de la inflació d’alguns països europeus
Espanya
Alemanya
Estats Units
(Feu un gràfic lineal dels anys 2001 al 2012)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1

Utilitzant la mateixes dades de dalt, observa la inflació de Turquia. Suposa que uns...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS