la utopia

Páginas: 5 (1188 palabras) Publicado: 9 de febrero de 2015
La Utopia

Índex


Aproximació al concepte d'utopia .La demensió utìpica de l'èsser humaCaracterístiquies bàsiques de la utopia .Formes d'utopia en la històriaCrítiques al pensament utòpicDenfensa de la raó utòpicaLa idea d'una societat justa .

Aproximació al concepte
d'utopia
En el llenguatge quotidià utilitzem la paraula utopiaper referir-nos a quelcom
desitjable però inassolible a quelcom que volem però que es troba més enllà de les
nostres possibilitats presents i fins i tot futures .


D'origen grec la paraula utopia significa literalment “ no-lloc “ lloc irreal no existent.
Es tracta d'un neologisme utilitzat per primera vegada per Thomas More en segle XVI
per referir-se a una illa fictícia on se situa unasocietat perfecta .


Des d'aquesta falta de realitat pot explicar-se la connotació negativa que acompanya
l'ús actual d'aquest terme .


La dimensió utòpica de
l'ésser humà
És un fet antropològic bàsic una característica fonamental de la seva llibertat , ja que
l'ésser humà ha de “ construir “ la seva realitat .


Si penséssim que no existeixen alternatives que tot ja estàdeterminat per endavant no
hi hauria lloc per a la utopia


La utopia té el seu origen seu origen en la insatisfacció o el desacord amb la realitat
social existent . En aquest sentit parlem de la utopia com a motor de canvi i de
transformació social .


Característiques bàsiques de
la utopia
Les utopies s'entenen com a projector de modificació radical d'un determinat ordre
social ; són pertant revolucionàries . Aquestes son unes les característiques:


1-Origen: Neix del rebuig de les condicions socials existents i de la cerca de
solucions als problemes .


2-Fonamentació: Es basen en determinades concepcions de la naturelesa humana i del
bé comú que defensen uns valors ètics i polítics des dels quals s'elabora una idea del
nou ordre social .


3-Funció: Funciócrítica perquè les utopies denuncien les ijustícies de l'ordre socail
vigent però constructiva


4-Objectiu: Idear institucions que condueixin a una societat perfecta .
5-Metodolia: No per conèixer la realitat sinó per ampliar-la .

6-Caràcter Global: Són descripcions detallades de com funcionarien aquests ideals en
cas que es realitzessin .


Una utopia social és un model idealde societat alternatiu a l’exterior , que presenta
les institucions i els valors necessaris per dur a la pràctica una concepció de persona i
una idea de la vida bona i feliç . Pretén aconseguir d’aquesta manera una orientació
per al canvi social i la transformació de la realitat .


Formes d’utopia en la història
1.Populars : Es refereixen a l´ordre natural més que a l´ordre
social.Països imaginaris (Xauxa...) amb abundància de béns, sense
sofriments, sense vellesa, sense, sense misèria ...
2. Clàssiques : Estructura d´una societat justa, govern dels més
savis basat en la raó i amb una forta jerarquia social. Comunitat de
béns per a les classes governants i guerreres.
3.Medievals : Idea de l´imperi cristià, societat basada en els principis
cristians de l´amor a Déu, de laqual ha de prendre exemple la ciutat
dels homes.
És un ideal per a la ciutat terrenal.
4.Renaixentistes : Societat basada en el saber i en els avenços
tècnics i científics.
Comunitats de béns.
Estructura social jeràrquica i planificada.

5.Il·lustrades : Utopia pedagògica, centrada en com ha de ser el
procés educatiu per desenvolupar la bondat de l´home.
6. Socialistes : utòpic:valor del'exemple com a motor de
transformació cap a una societat emancipada . Comuniste:
eliminació de la propietat privada . Revolució presa del poder per
la classe obrera . Anarquiste: abolició de l'autoritat com a base de
la societat justa . Confiança en la bondat de l'home .
7. Antiupies : Presenten el futur com una amenaça pel
desenvolupament de la tècnica : control absolut , de l'Estat ,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Utopia
  • Utopia
  • utopia
  • utopia
  • utopia
  • utopia
  • utopia
  • Utopias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS