economy

Páginas: 3 (559 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2014
4.10.- Els mercats oligopolístics i la competència monopolística.
A) Els mercats oligopolístics

En aquests mercats hi ha un nombre reduït d’empreses que ofereixen productes força homogenis.Aquestes empreses exerceixen control sobre els preus.

Aquesta situació fa que les empreses es fixin estratègies comunes. Hi ha una gran interdependència entre elles. Si Nissan treu un “tot terreny”Subaru i altres fabricants també fabricaran “tot terreny”; si Electrolux fabrica neveres sense congelador Bosch també ho farà, etc. Si Repsol baixa els preus, Petronor ho acabarà fent. Si el BancSantander ofereix préstecs a un interès, els altres bancs l’imitaran. El consumidor, per tant, es troba en preus força similars, com si estigués davant d’una oferta en un mercat monopolístic.

Quan aquestesempreses es posen explícitament d’acord formen un càrtel. Llavors deixen de competir i passen a cooperar. A vegades es reparteixen el mercat per zones geogràfiques, a vegades per gammes de preus.El càrtel més poderós del món és l’OPEP (Organització de països exportadors de petroli) que es reuneixen regularment per fixar el preu del barril de petroli i la quantitat diària de producció depetroli. D’aquesta manera controlen el mercat, ja que controlen l’oferta i els preus (no són ofertants).

En els mercats oligopolístics a vegades inicien guerres de preus . Van baixant els preus, fins afer-se ruïnosos, per obligar a plegar a alguna empresa competidora i quedar-se amb la seva quota de mercat.

B) La competència monopolística.

A vegades hi ha mercats d’un producte amb moltesempreses i molts consumidors. Aparentment som davant d’un mercat de lliure competència. Tanmateix, els béns intercanviats no són totalment homogenis. Això passa en determinats productes de marca. La marcaAdidas o la marca Salomon ofereixen savatilles per córrer, per exemple, però unes adidas no són unes Salomon. Com amb les colònies: la marca acaba distingint el producte. Cada producte (cada marca)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economy
  • economy
  • Economy
  • Economy
  • Economy
  • economy
  • France Economy
  • Economy & Situation

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS