Eduacacion secundaria obligatoria

Páginas: 165 (41076 palabras) Publicado: 17 de noviembre de 2013
Pàgina web de temes d'història contemporània i
d'espanya 2n Batxillerat
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm

(recursos història d’ Espanya contemporània)
http://www.historiasiglo20.org/enlaces/espsitiosgenerales.htm

(recursos història d’ Espanya i mundial contemporània, enllaços
molt interessants ...
http://www.buxaweb.com/historia/temes/

dossiers didàctics de temesd’història del món contemporani.
Bibliografia, directoris de recursos... interessant també per
història de l’art
http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/index.htm

recursos i materials d’història contemporània
- La història d’Espanya a Internet ( cronologies, biografies,
glossaris, mapes històrics, premsa històrica, síntesi i esquemes)
Vicens Vives
www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/listado.htmA l’inici de cada tema, o blocs de temes hi ha una
sèrie de pàgines web d’ampliació dels continguts.

--

1

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D’ESPANYA

J. M. QUERALT

--

2

HISTÒRIA D'ESPANYA CONTEMPORÀNIA:
(INTOLERÀNCIA I REPRESSIÓ PER QÜESTIONS IDEOLÒGIQUES)
SEGLE XIX
1) Règim monàrquic absolutista ------------- sistema parlamentari
2) societat estamental--------------------------predomini burgesia
3) economia senyorial ------------------------- principis capitalisme comercial
1-LA FI DE L'ANTIC RÈGIM :FERRAN VII(1808-1833)
- Guerra de la independència 1808-1814. Corts de Cadis 1812 . Trienni Liberal (1820-1823).
Independència de l'Amèrica espanyola.(conseqüències) Retorn a l'absolutisme 1823-1833.
guerres carlines (conflicte successori). 1) 1833-40. 2) 1846-49.3)1872-76
2-TRANSICIÓ AL LIBERALISME (1833-1843)
- Regència Mª Cristina (1833-40). Estatut Reial 1834. Ruptura liberal: Mendizàbal i la
constitució de 1837. Desamortització. Moderats i progressistes. Regència d'Espartero (1841/43)
3-REGNAT D'ISABEL II (1843- 1868)
- Fins el seu destronament els parèntesi de govern progressista foren ínfims i sempre van acabar
per reconduir-se cap una fórmulasemblant a la del moderantisme.
- construcció de l'Estat Liberal. Dècada moderada, Narváez (1843-1854). Constitució 1845.
Bienni Progressista, L. O'Donnell (1854- 1856). restabliment moderantisme (1856-1868)
4-EL SEXENNI REVOLUCIONARI (1868-1874)
- constitució 1869. regnat d'Amadeu I. I República(Figueras, Pi i Margall, Salmerón i Castelar)
5-RESTAURACIÓ MONÀRQUICA (1875-1898)
-Alfons XII(1874/85). Cànovas, pactisme (conservador, Cànovas i liberals, Sagasta).
Caciquisme. Sorgiment dels nacionalismes (català, basc). La crisi del 1898 (guerres colonials).
6- ECONOMIA , SOCIETAT I CULTURA
- Retard econòmic respecte a la l'Europa industrialitzada. Conseqüències sobre l'evolució de
l'economia i la societat
SEGLE XX
1-LA DESCOMPOSICIÓ DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓ (1898/1931)Regeneracionisme: Maura (1903-1909). Canalejas (1910-1914). Crisi política i radicalització
social (1917-1923). Dictadura de Primo de Rivera
2- LA SEGONA REPÚBLICA (1931-1936)
Bienni reformador (1931/33). Bienni Negre 1933-36. Crisi del 1934: Astúries i Catalunya. El
Front Popular i la consolidació dels dos blocs antagònics
3- LA GUERRA CIVIL (1936- 1939)
. Fases de la guerra. Dos exèrcits i dosreraguardes. Evolució política de les dues Espanyes.
4- EL FRANQUISME ( 1939-1975)
L'Espanya franquista. (1939-1959): Autarquia, intervencionisme, repressió i dictadura
Els anys de creixement econòmic (1959-1975): apertura exterior, reforma política
5- LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA
- Constitució 1978, Suárez, socialistes...
6- ECONOMIA, SOCIETAT I CULTURA

--

3

ELS ANTECEDENTS: LA CRISI DEL’ANTIC RÈGIM
TEMA 1- SEGLE XVIII
(PERVIVÈNCIA ANTIC RÈGIM, GUERRA SUCCESSIÓ, MONARQUIA BORBONS,
DECRETS DE NOVA PLANTA, REFORMISME BORBÒNIC, ECONOMIA,)
El segle XVIII ofereix la singularitat de constituir la frontissa, la zona de transició entre
l’Antic Règim i l’inici de les noves idees il·lustrades. Precedent de les revolucions que
substituiran el vell ordre per una nova organització...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Secundaria obligatoria
  • Secundaria Obligatoria
  • Secundaria obligatoria
  • educacion secundaria obligatoria
  • Cual es la finanlidad del caracter obligatorio de secundaria
  • Educacion Secundaria Obligatoria
  • Educacion Secundaria Obligatoria
  • educacion secundaria obligatoria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS