Educacion Fisica

Páginas: 5 (1016 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
TREBALL
TEMA 1
EDUCACIÓ
FÍSICA

Rubén Correas 1ºBBCondició Física i Salut
La condició física és molt important per a estar sans i no només tenim que recordarla quan estem malalts sino durant tota la vida.
El Cos Humà i La Salut
La salut, estat de complet benestar físic, mental i social, és un factor primordial per viure plenament
Hàbits Beneficiosos Per a La Salut
Coneixer elcomportament del cos humà és molt important per a poder recuperar-nos d'una malaltia o lessió i per saber els factors favorables per a la nostra salut.
El cos humà està format per tes sistemes:
Sistema de direcció i control, sistrema de moviment i sistema d'alimentació i transport.
La pràctica regular i moderada d'activitat física aporta beneficis com la millora de la condició física, millorade l'estat d'ànim i millora de la salut, a més de molts altres.
Alguns aspectes preventius en l'activitat física són la hidratació i alimentació suficient i equilibrada, l'escalfament previ a l'activitat física i els estiraments musculars abans i després de l'activitat física, a més de molts altres.
Un estil de vida actiu té un impacte molt important en el nostre benestar, alguns dels exemplesd'aquest tipus de vida són anar caminant a la feina, pujar escales...
Altres factor fonamentals per a gaudir d'una bona salut són l'alimentació, el descans i la higiene.
Hàbits Perjudicials Per a La Salut
Alguns dels hàbits perjudicals per a la salut i que per tant hem d'intentar evitar són: El sedentarisme i les postures incorrectes, les drogues, també hi ha que recordar que l'àbsencia d'hàbitssaludables és un hàbit perjudicial per a la salut.


Tabac
Alguns del principals efectes del consum del tabac són: La disminució de la capacitat pulmonar, duplica el risc de patir un infart de miocardi i la reducció de la resistència en els exercicis físics, a més de molts altres.
Drogues
Un altre apartat de les drogues relacionat en el deport és el dopatge, subministramen de drogues aesportistes amb la finalitat d'augmentar el rendiment, les federacions esportives el persegueixen i el castiguen per a intentar preservar el joc net i per a mantenir la salut física i psíquica de l'esportista.
Hi han diversos tipus de substàncies dopants entre les que destaquen els anabolizants que un dels efectes és l'augment de la mida i la força muscular, una altre tipus són les amfetamines quedisminueixen la fatiga entre altres, també estan els narcotics i analgèsics que augme el ritme cardiac i respiratori, després els betablocadors augmenten la capacitat de concentració i finalment les autotransfusions augmenta l'eficiencia enrgètica.
La Nutrició
La nutrició és el concepte de la ciència que estudia la relació entre els aliments i la salut.
Una dieta sana i correcta és aquella queens permet satisfer totes les nostres necessitats, per coneixer la dieta ideal és necessari elaborar un plà dietètic individualitzat que seguiex aquestes fases:
Coneixements bàsics de la nutrició.
Definició de les característiques de la persona.
Càlcul del nombre setmanal i diari de calories que necessita la persona.
Registre precís de la dieta de la persona durant una setmana.
Definició del'objectiu.
Elaboració del menú setmanal.
Control i seguiment de l'objectiu.
Els Nutrients
Classifiquem els nutrients en relació amb la funció que fan:
Nutrients Energetics: Permeten el manteniment de les funcions essencials i l'activitat física. Són els greixos, els hidrats de carboni i les proteines.
Nutrients Conductors: S'encarreguen del creixement , manteniment i renovació dels teixits.Són les proteïnes, les sals minerals, l'aigua els greixos i els hidrats.
Nutrients Protectors: Faciliten els mecanismes de defensa de l'organisme. Són les vitamines, les sals minerals, les proteïnes i els greixos.
Quan realitzem una activitat física els nutrients més importants són els energètics, que també reben el nom de principis immediats, són els greixos (ou, llet, oli...), hidrats de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Educación Física y la Actividad Física
  • Educacion fisica
  • Educación Física
  • Educacion Fisica
  • Educacion Fisica
  • Educacion Fisica
  • Educacion fisica
  • Educacion fisica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS