EL DESASTRE DE BHOPAL

Páginas: 2 (302 palabras) Publicado: 24 de abril de 2015
EL DESASTRE DE BHOPAL.

El desastre de Bhopal, ocorregut el 3 de desembre de 1984 a la regió de Bhopal (Índia), fou un accident mediambiental industrial que es va originar en produiruna escapada de 42 tones d'isocianat de metil en una fàbrica de pesticides  L'accident es va produir en no prendre les degudes precaucions durant les tasques de neteja i mantenimentde la planta, el que va fer que l'aigua a pressió utilitzada i els cristalls de clorur sòdic, restes metàl·liques i altres impureses que la mateixa arrossegava, entressin en contacteamb el gas emmagatzemat i amb això, l'alliberament a l'atmosfera del gas tòxic, amb l'agreujant que el sistema de refrigeració dels tancs i el catalitzador de gasos previ a la sortida al'atmosfera, tots dos s'havien desactivat per l'estalvi de costos.
En entrar en contacte amb l'atmosfera, el compost alliberat va començar a descompondre's en diversos gasos molttòxics que van formar un núvol letal que, en ser més dens els gasos que la formaven que l'aire atmosfèric, va recórrer arran de terra tota la ciutat. Milers de persones van morir de formagairebé immediata asfixiades pel núvol tòxic i moltes altres van morir en accidents en intentar fugir d'allà durant la desesperada i caòtica evacuació de la ciutat.
Aproximadament 6.000o 8.000 persones van morir en la primera setmana després de la escapada tòxica i uns altres 12.000 van morir posteriorment com a conseqüència directa de la catàstrofe, que va afectarmés de 600.000 persones. A més, van morir també milers de animals de bestiar i animals domèstics i tot l'entorn del lloc de l'accident va quedar molt contaminat per substàncies tòxiquesque trigaran molts anys a desaparèixer. La planta química va ser abandonada després de l'accident i la companyia no s’hi va voler fer càrrec.
Sergi Pallarès Pino.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Desastre Bhopal
  • Desastre de Bhopal
  • Desastre de bhopal
  • DESASTRE EN BHOPAL
  • Ensayo sobre EL DESASTRE DE BHOPAL
  • DESASTRE EN BHOPAL ensayo
  • Desastre Bhopal i tractats UE
  • DESASTRE DE BHOPAL

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS