El motet

Páginas: 6 (1439 palabras) Publicado: 19 de febrero de 2015
Notació musical II

:
La notació rítmica
i el motet medieval

Resum de Notació i Polifonia

En la presentació anterior vam veure com
l’evolució del cant gregorià va fer
necessària la notació musical i com
aquesta notació va permetre el naixement
i evolució de la polifonia occidental.
En aquesta, veurem com va aparèixer la
notació rítmica que va fer possible una
de les primeresgrans formes musicals
polifòniques d’occident: El motet medieval
Codex Calixtinus: Congaudeat catholici

Agenda
Notació Modal
Escola de notre-Dame
Notació Mensural
El motet medieval
El motet de l’Ars Nova
El renaixement
La impremta musical
Notació Ortocrònica

Notació ModalIdeada el s. XII per a indicar
el ritme de la polifoniaEl nom li ve pel fet que
utilitzamodes rítmics.És la notació rítmica que
utilitzen els compositors de
l’Escola de Notre-DameCodificada cap el 1250, poc
abans de ser abandonada
Pérotin - Alleluia nativitas
(organum triplum)

Notació Modal

Els modes rítmicsUtilitza les figures pròpies de la música monòdicaLes figures no indiquen un valor per elles mateixes,
sinó en raó del context en elqual estan situades.Mètrica ternària (nombre perfecte, en al·lusió a la
Santíssima Trinitat)

Notació ModalLa combinació dels neumes conforma els diferents
modes rítmics.

Notació Modal

Mode

Notació mensural

significat

Símbols poètics

Equivalència

Nom grec

Mode I

llarga-curta

Troqueu

Mode II

curta-llarga

Iambe

Mode IIIllarga-curta-curta

Dàctil

Mode IV

curta-curta-llarga

Anapest

Mode V

llarga-llarga-llarga

Espondeu

Mode VI

curta-curta-curta

TribraquiTranscripció dels modes rítmics en notació mensural i
equivalència moderna.El nom dels modes prové dels peus mètrics de la poesia
grega.

Agenda
Notació Modal
Escola de notre-Dame
Notació Mensural
El motet medieval
Elmotet de l’Ars Nova
El renaixement
La impremta musical
Notació Ortocrònica

L’escola de Notre-DameLéonin (c. 1135 - c. 1201)
Autor del Magnus liber organiPérotin (c. 1160 - c. 1230)
Revisió del Magnus liber i composició
de clàusules substitutivesAnonimus IV (1270 ~ 1280)
Estudiant anglès a Notre-Dame que es fa
ressò de les obres de Léonin i Pérotin

Interior dela Catedral de Notre-Dame, Paris

L’escola de Notre-Dame

Alleluia Pascha nostrumAfegeixen fragments polifònics en alguns cants gregorians de
festivitats destacades, com a ornamentació i embelliment del
cant i també per donar solemnitat a la celebració litúrgica.

escolta
Léonin: Alleluia Pascha nostrum

Solista

Cor

Org. Duplum Cant pla
Alleluia__

Solista
Org.Duplum Discantus

Alleluia__ Pascha__

nostrum _

Org. Duplum Discantus
Immo- la-

Cor

Solista

Cor

Cant pla

Discantus

Cant pla

_tus_ est _ Christus

Alle_ lu _ia_ ______

L’escola de Notre-Dame
Pérotin - Viderunt omnes
(organum quadruplum)


Revisió del Magnus Liber
Organi de Leonin.composició de clàusules
substitutives, a 3 i 4 veus.

✤clàusula: secció de
discantus amb notació
modal, habitualment sobre
un melisma del tenor.Les Clàusules tindrà un
paper molt important en el
naixement del motet.

L’escola de Notre-Dame

Sederunt principes

Sederunt principes, !
Segueren els prínceps
et adversum me loquebantur ! !
i van parlar contra mi
et iniqui persecuti sun me: ! !
i els meus enemics em perseguiren.
V/ adjuvame, Domine Deus meus,!
Ajudeu-me, Senyor Déu meu,
salvum me fac propter misericordiam tuam
salveu-me per la vostra bondat.

Gradual de la missa de sant Esteve
(Fragments polifònics)

escolta

“Em vaig preguntar si l’Abat no havia
triat aquell gradual perquè el cantessin
precisament aquella nit, quan encara
assistien a l’ofici els enviats dels prínceps,
per recordar com, al llarg...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Motete
  • Motete y madrigal
  • Motete
  • Polifonía, motete, madrigal, pasión, misa
  • El motete isorritmico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS