EL SUICIDIO

Páginas: 30 (7386 palabras) Publicado: 15 de septiembre de 2014
ÍNDEX:
1. Introducció...................................................................................................................................2
2. Definició (conceptes bàsics)........................................................................................................3
3.Símptomes….................................................................................................................................4
4. Motius..........................................................................................................................................5
5. Tractament...................................................................................................................................6
6. El suïcidi al llarg delsanys..........................................................................................................7
7. Segons les edats..........................................................................................................................7
7.1. Adolescència..........................................................................................................................8
7.2.Adults....................................................................................................................................9
7.3. Vellesa.................................................................................................................................11
8. Segons la religió……………...……...................................................................................................11
9.Annexos......................................................................................................................................13
9.1. Noticies actuals.....................................................................................................................13
9.2.Entrevista...............................................................................................................................19
9.3- Suïcidis entre els famosos.....................................................................................................23
10- Conclusions...............................................................................................................................27
11-Bibliografia...............................................................................................................................28

 
1/29 

1- INTRODUCCIÓ
¿Per què hem escollit aquest tema i no un altre qualsevol? ¿Quines raons vam tenir per
decidir-nos a insvestigar sobre el suïcidi?
Vam fer aquest tema, per què trobem que és un tema interessant. És un tema molt
preocupant i creiem que és necessari mencionar-lo, però es podria dir que és poc parlat en els
mitjansde comunicació, ja que en aquests, solament mencionen a famosos, a assassins que
després per “mala consciència” es suïciden, i gairebé no mencionen a més gent. Unes mil
persones es suïciden diariament, i més o menys cinc mil més ho intente, per això volem
investigar quins són els motius que pot portar algú a posar fi a la seva vida.
A l’apartat de definició volem aclarir que és el comportamentsuïcida, ja que pot abarcar
moltes coses i exactament pretenem saber quines.
A símptomes investigarem que ens pot portar a pensar que algú té aquestes idees, així,
per poder-les detectar a temps i buscar ajuda, ja que creiem que cada cop hi ha més joves,adults
i vells que volen acabar amb la seva vida.
A motius, tot i que ja tenim alguna lleugera idea de quins poden ser, descobrirem si sónrealment els que creiem i si n’hi ha més o menys o si són completament diferents.
També volem saber si l’únic mètode de prevenir aquest dolorós esdeveniment és
l’hospitalització, això serà del que parlarem a tractament.
A causa de la crisi, en els mitjans de comunicació, es parla sobre persones que al ser
desallotjades de casa seva acaben amb la pròpia vida. Doncs investigarem si ha sigut...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El suicidio
  • El suicidio
  • Suicidio
  • Suicidios
  • Suicidio
  • Suicidio
  • SUICIDIO
  • suicidio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS