Els Sistemes d'Informació Geogràfica

Páginas: 3 (570 palabras) Publicado: 15 de septiembre de 2014
ELS SIG

Un sistema d'informació geogràfica (SIG) és un sistema informàtic capaç d'integrar, emmagatzemar, analitzar, editar, compartir i representar informació geoespacial de qualsevol tipus.Un sistema d'informació geogràfica també pot contenir informació digital, que no es troba en forma de mapa, de manera que pugui ser tractada i visualitzada de forma integrada. Per exemple, pot integrarimatges de satèl•lit obtingudes per teledetecció.PRINCIPIS DEL SIG
Organització temàtica i espacial de les dades
Les dades geoespacials han d'estar organitzades de manera coherent en termesconceptuals i lògics per poder ser utilitzades en un sistema d'informació geogràfica. Per tant, un conjunt d'elements amb el mateix tipus de geometria, els mateixos atributs i el mateix sistema dereferència espacial, representarà una mateix tipus d'entitat o fenomen geogràfic.

Representació espacial explícita
Es representa la posició o bé inclou posició, forma i extensió de les entitats ofenòmens representats. La representació del component espacial es realitza per mitjà d'elements geomètrics, en el cas del model de dades vectorial, o bé per mitjà de cel•les, en el cas del model dedades ràster.

La representació espacial explícita diferencia els SIG de les bases de dades alfanumèriques.

Informació espacial i informació temàtica
En un SIG les dades inclouen necessàriamentinformació espacial (els objectes espacials) i informació temàtica (els atributs descriptius). En el cas del model de dades vectorial els objectes espacials són elements geomètrics i els atributs temàticss'emmagatzemen en la taula d'atributs de la classe d'elements i en el cas del model de dades ràster, els objectes espacials són les cel•les de la quadrícula ràster i els atributs temàtics esredueixen a un únic atribut per a cada ràster o imatge, el valor numèric associat a cada cel•la.Georeferenciació
Permet visualitzar conjuntament de forma coherent i i relacionar entre si les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Qualitat en els series d'informació turística
  • Si (Sistemes D'Informació)
  • Informacion geografica y sistemas de informacion geografica
  • Sistema de información geográfica en méxico
  • Sistema De Información Geografica
  • Sistemas De Información Geografica
  • Sistema de informacion geografica
  • SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICOS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS