Empirisme

Páginas: 12 (2909 palabras) Publicado: 29 de marzo de 2011
Seminari de Filosofia / Sergi Castillo i Lapeira Escola Pia Santa Anna / Curs 03 – 04 http://www.escolapia.net/usr/sergi.castillo/

1

EMPIRISME FILOSÒFIC 1. Thomas Hobbes, o el pessimisme antropològic

Profund lector de Luter. Frase definitòria de Hobbes (1588/1679): “Homo Homini Lupus”. Reflecteix el seu pessimisme social i antropològic. Creu en la necessitat d’un estat fort i autoritari.Hobbes fa un elogi de les monarquies absolutistes, prenent com a model la de Lluís XIV: “L’estat sóc jo”. Al segle XX, durant el franquisme, Fraga, ministre de l’interior, dirà: “La calle es mía”). Les monarquies absolutes són necessàries per: a. Donar seguretat a la societat, donat que l’home és egoista per naturalesa, i d’aquí se’n desprèn la seva conducta dolenta. Hi ha una clara influència dela visió cristiana impulsada per Luter i Calví. b. Garantir el manteniment de bens públics que el mercat no pot produir, perquè no generen beneficis: presons, hospitals, etc. c. Eliminar l’estat de naturalesa, basada en la “guerra de tots contra tots”, i així donar una solució al “dilema del presoner”, segons el qual ningú no vol col.laborar en la societat per por que l’altre tampoc nocol.labori. L’estat imposa la col·laboració de tots, reprimint amb duresa qualsevol violació de la col·laboració. d. L’autoritat, no la veritat, fa la llei. S’estableix un criteri arbitrari del poder. Si el poder no és arbitrari, s’entra en disputa i un altre cop a la guerra de tots contra tots. e. Si l’home vol conservar la seva seguretat, ha de delegar la seva llibertat natural a l’estat, ja que, segonsl’estratègia racional egoista, en l’estat natural ningú no col.labora i tothom roba.

Seminari de Filosofia / Sergi Castillo i Lapeira Escola Pia Santa Anna / Curs 03 – 04 http://www.escolapia.net/usr/sergi.castillo/

2

EMPIRISME FILOSÒFIC 2. L’Empirisme de John Locke

Biografia: Nascut a Bristol, 1632. De família liberal, va defensar sempre el liberalisme i els ideals il·lustrats deracionalitat, tolerància, filantropia i llibertat religiosa. Va estudiar teologia, química i medicina i va viatjar per Holanda, França i Alemanya. Va morir el 1704, als 72 anys. • Obres:    Assaig sobre l'enteniment humà (1690) Dos tractats sobre el govern civil (1690) La racionalitat del cristianisme (1695)

El pensament polític de Locke  A més del coneixement, els filòsofs empiristes es vanocupar, sobretot, de política i moral. Locke va tenir un enorme influència en l'origen de la filosofia política liberal. Les seves idees van ser recollides per Montesquieu, es van plasmar en la revolució americana i en tota la corrent liberal progressista que es va oposar a l'absolutisme polític en el XVIII. en el "Tractat del govern civil" defensa que si al poder se li atribueix un origen diví,llavors no es pot sostenir que els éssers humans són lliures i iguals per natura, una de les reivindicacions polítiques fonamentals en Locke.

Natura i convenció  Com els sofistes, Locke fa la distinció entre natura i convenció. Abans d'establir les normes que regiran la societat política, és necessari conèixer quin és l'estat natural de l’ésser humà. En estat natural, els homes sónlliures i iguals entre si. Recull la tesi renaixentista de l'home naturalment bo (com Rousseau), mentre s’oposa a l'afirmació contrària, recollida per Hobbes, del protestantisme. Però en un estat natural on no hi ha organització política, els humans poden violar drets i llibertats dels altres -l'home no és necessàriament bo en estat

Seminari de Filosofia / Sergi Castillo i Lapeira EscolaPia Santa Anna / Curs 03 – 04 http://www.escolapia.net/usr/sergi.castillo/

3

EMPIRISME FILOSÒFIC natural-. L'estat podria ser pacífic (al contrari del que pensa Hobbes), si no fos perquè sempre hi ha qui no respecta la llei natural.  No obstant això, en un estat natural la raó ajuda a descobrir una llei moral natural, que imposa uns límits a la consciència i conducta dels éssers humans....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Empirisme
  • Empirism
  • Empirisme i racionalisme
  • ARQUITECTURA NORDICA: “NEW EMPIRISM” Y LA ARQUITECTURA EN EL DETALLE
  • Racionalisme i empirisme
  • Empirisme i Hume

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS