Empleo desempleo

Páginas: 2 (381 palabras) Publicado: 21 de diciembre de 2009
OCUPACIÓ o DESOCUPACIÓ, SALUT I MOTIVACIÓ
INTRODUCCIÓ

En el següent treball intentaré relacionar l’ocupació o desocupació amb el benestar mental, físic i social, i la motivació que pot sorgird’unes condicions de treball òptimes o precàries.
La crisi econòmica actual està fent que moltes persones perdin els seus llocs de feina amb totes les repercussions que van lligades a aquesta situació,relacionades directament amb el benestar personal dels treballadors. Per una banda, basat en diferents símptomes a nivell motor, cognitiu o fisiològic. Entre aquests: la falta d’interès, la disminucióde l’autoestima, una dificultat major per prendre decisions, insomni o fatiga. I per una altra, les conseqüències que pot ocasionar la pèrdua d’un lloc de treball dins les relacions socials, peròtambé dins l’àmbit familiar.

A més a més, fent esment a les repercussions en el benestar de treballadors que no estan a l’atur. Ja que, a conseqüència de les condicions precàries que sorgeixen en motiude la crisi, la falta de recursos econòmics i un mercat laboral en hores baixes, els desocupats es veuen obligats a acceptar cada cop feines amb condicions més dures i amb sous més limitats, causesque van desenvolupant problemes en el benestar psicològic dels treballadors i que susciten cada cop nivells de motivació i d’autoestima més baixos o amb una pèrdua d’identitat.
Tal com afirma Argyle(1972):
El treball es un component bàsic en la definició de nosaltres mateixos, o dit en altres termes, que la nostra identitat es basa, en gran mesura, amb el treball que realitzem.

Perfinalitzar analitzaré les causes de motivació i desmotivació que es reflecteixen amb el grau de benestar dels treballadors, ja que el caràcter degradant de molts llocs de treball, tant en les societats decapitalisme avançat com en les de l’antic bloc socialista, segueixen fent vigent els escrits de Marx (1818-1883) sobre l’alineació en el treball:
El treball es extern al treballador, es a dir, no...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Empleo Desempleo
  • Empleo y Desempleo
  • Empleo y desempleo
  • empleo y desempleo
  • EMPLEO Y DESEMPLEO
  • Empleo y desempleo
  • Empleo Y Desempleo
  • empleo y desempleo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS