Empresa pastalaga

Páginas: 4 (906 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
ESTUDI DE CAS: Empresa Pastagala
Organització d’empreses II

2010

1.Classificar l’empresa segons diferents criteris.
Podem classificar l’empresa PASTAGALA, SA mitjançant diferents criteris.Segons la forma jurídica podem dir que es tracta d’una empresa de risc limitat ja que és una societat anònima. Segons el sector econòmic es tracta d’una empresa pertanyent al sector secundari, perquèes dedica a la producció de pastes alimentoses seques. Segons la seva grandària és una mitjana empresa perquè té 60 treballadors. I per últim, segons la seva implantació geogràfica diem que és unaempresa nacional, perquè tant les oficines centrals com la planta de producció de què disposa estan situades a Catalunya.

2.Determinar les diferents estratègies de l’empresa PASTALAGA que figurenen el text.
L’empresa PASTALAGA ha triat l’estratègia d’especialització ja que només es dedica a la producció de pastes alimentoses seques (pasta curta i pasta seca) des del 1950; també podem dirque ha triat l’estratègia d’integració vertical perquè amb les seves 12 màquines fa tot el procés de fabricació fins a l’embalatge. I per últim també té l’estratègia d’internacionalització ja quel’empresa exporta cap a diferents països de forma passiva, es a dir, fa comandes inesperades cap a l’exterior sense fer res.

3.Identificar el tipus d’estructura organitzativa triat per l’empresa.Justificar aquesta tria des d’un punt de vista empresarial.
El tipus d’estructura organitzativa triat per l’empresa PASTAGALA es l’estructura funcional.
Aquest tipus d’estructura s’aplica normalment ales empreses mono productives amb una activitat rutinària i amb mercats relativament pròxims. En el cas de l’empresa PASTAGALA podem dir que és una empresa mono productiva ja que només es dedica a laproducció de pastes alimentoses seques, per aquesta raó no ha pogut tria l’estructura divisional per productes i dels seus mercats podem afirmar que són pròxims perquè es situen tots a Catalunya...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La empresa
  • Empresas
  • La empresa
  • Empresa
  • Empresa
  • Empresa
  • Empresa
  • La empresa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS