Empresa i Administración

Páginas: 3 (675 palabras) Publicado: 30 de abril de 2014
1. L’Administració i els ciutadans estableixen relacions que estan regulades per la llei, com és aquesta regulació?
Aquesta regulació és una garantia per a evitar l’arbitrarietat al’Administració. Segons la Constitució les administracions han d’ actuar en defensa de l’ interès general.

2. Què vol dir que l’Administració té capacitat d’autoorganització?
Que té capacitat de definir els òrgansi les funcions que han de desenvolupar. La llei estableix que sempre s’ha d’especificar les jerarquies ,les funcions, les competències i la manera de finançar l’òrgan creat.

3. Què són lesrelacions interadministratives?
Són les relacions entre diferents administracions o diferents òrgans d’una administració. En aquestes relacions s’ha de donar el principi de cooperació.

4. Els òrgansque depenen jeràrquicament d’altres reben dels superior les normes internes. Quines són?Explica cada una.
Són les:
Instruccions: Normes de caràcter general.
Ordres de servei: Afecten només unconjunt determinat d’òrgans.

5. Com és poden classificar els documents que elaboren les administracions?
1. Documents de comunicació: Oficis,Notes interiors, circulars i notificacions.Poden ser internsi externs.
2. Documents de constància: Serveixen per determinat determinats fets o actes.

6. Què és l’ofici i quines parts té?
És un document que fan servir les administracions publiques percomunicar-se entre elles, amb els ciutadans i amb les empreses o entitats privades.
Consta de:
Encapçalament: Apareixen les referències, data i assumpte.
Cos: Motiu de comunicació.
Tancament: Data,identificació de l’emissor amb signatura i càrrec, i a la part inferior el destinatari amb nom, adreça i càrrec que ocupa.

7. Què són les actes i quines parts té?
Són documents que serveixen perdeixar constància dels assistents, ordre del dia, deliberacions i els acord dels òrgans col·legiats.
Consta de:
Encapçalament: Títol de l’òrgan, dia i hora, lloc, relació d’assistents i absents i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Administración de Empresas I
  • Administración de Empresas I
  • Administración i dirección de empresas
  • TAREA I-ADMINISTRACION DE EMPRESAS I
  • I Administracion De Empresas
  • Empresa I Administracion
  • ADMINISTRACION DE EMPRESAS I
  • Administracion De Empresa I (Ugma)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS