En un mundo libre

Páginas: 6 (1357 palabras) Publicado: 7 de diciembre de 2014
EN UN MUNDO LIBRE
1.- Fitxa tècnica de la pel·lícula

2.- Resum de la pel·lícula
Aquesta pel·lícula tracta de dues companyes de pis, l’Angie i la Rose, que tenen la idea d’obrir una empresa de treball temporal de forma il·legal amb persones migrades. En un principi ho fan tot de manera il·legal però volen aconseguir diners per legalitzar-ho i fer-ho correctament. Aconsegueixen moltsimmigrants amb ganes de treballar i l’Angie és l’encarregada d’enviar-lo a diferents fàbriques mentre que la Rose es dedica més a la part legal. Durant aquest període d’intent de canvi entre l’il·legalitat i la legalitat, es troben molts problemes, com per exemple que no poden pagar als treballadors, cosa que els revoluciona.
D’altra banda, l’Angie té un fill, en Jamie que es sent totalment abandonatper ella i crea conflictes a classe. Els seus padrins estan preocupats i intenten fer-li veure a l’Angie que no el pot deixar tan sol. Finalment, acaba veient com l’Angie monta la seva pròpia empresa de treball temporal.3.- Relació de la pel·lícula amb els continguts
En el tema d’inserció i exclusió social es poden distingir tres zones o espais socials on es distribueixen les personessegons sigui el seu risc d’exclusió social. En aquesta pel·lícula podem observar que estan dins de la Zona de vulnerabilitat, precarietat o inestabilitat, ja que ens trobem fragilitat, inseguretat i precarietat a les relacions laborals perquè és un lloc de treball que varia molt, no tothom pot accedir-hi, les persones que volen treballar no tenen els papers en regla i tot es mou pel món il·legal. Totstreballen per poder integrar-se sociolaboralment, per poder potenciar la seva autonomia personal i econòmica. Però hi ha uns eixos que configuren la inserció sociolaboral i que es veuen reflectits a qualsevol dels treballadors que l’Angie té a l’empresa, com és el cas de la pobresa, entesa com absència d’ingressos econòmics i per això treballen del que poden; absència de recolzament familiar isocial, tenen dificultats per mantenir relacions estables socials amb altres persones, per exemple el cas del senyor que ensenya a l’Angie que la seva dona i les seves dos filles estan amagades a una “barraca” sense poder comunicar-se amb ningú i per tant manquen de relacions socials i tenen carència de vivenda, ja sigui perquè s’han anat movent de lloc a lloc o perquè l’habitatge no disposa de lescondicions adequades; cosa que, que visquin a una barraca els porta als problemes de salut. També veiem la falta de sensibilitat social i problemes derivats de l’educació formal, ja que sent una persona immigrant i en la pel·lícula eren ja adults, normalment no venen formats, tot i que també hi ha les dues filles que no van a l’escola marcant així una exclusió social de menors que no estanescolaritzats, o sense anar més lluny, en Jamie, el fill de l’Angie també té problemes amb l’educació ja que ha tingut conflictes amb companys de classe i això pot arribar a portar al fracàs escolar. I per finalitzar el punt dels eixos, hi ha la dificultat d’integració laboral fen referència a les subocupacions ja que normalment són ocupacions marginals i irregulars, hi ha unes condicions inadequades anivell econòmic, d’horari laboral...
També trobem el treball des de tres punts de vista diferents:
Valorització VS Desvalorització.
Fa referència a si el treball és considerat digne i valorat positiu social i culturalment, o pel contrari menyspreat com una activitat innoble. En el cas de la pel·lícula és obvi que el treball temporal d’immigrants està considerada com una activitat innoble jaque es veu que no dignifica res ni molt menys està valorat positiu social i culturalment, deixant a part que és de manera il·legal.
Ampli VS Reduït.
En aquesta pel·lícula veiem que el treball és més per aconseguir una recompensa extrínseca (sou, supervivència..) que no intrínseca (satisfacció i creixement personal) ja que són persones que es canvien de país per intentar estar una mica millor....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • mundo de libros
  • En un mundo libre
  • Mundo libre
  • UN MUNDO DE lIBROS
  • Un mundo libre
  • El libro mas hermoso del mundo
  • Reseña del libro "Un mundo feliz"
  • prueba de libro guerra de los mundos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS