Energias renovables(gallego)

Páginas: 8 (1878 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2011
1. INTRODUCCIÓN
As enerxías renovables son aquelas que se producen de forma continua e son inagotables a escala humana: solar, eólica, hidráulica, biomasa e geotérmica. As enerxías renovables son fontes de abastecemento energético respetuosas co medio ambiente. Son fontes de abastecemento que respectan o medio ambiente. O que non significa que non ocasionen efectos negativos sobre acontorna, pero estes son infinitamente menores se os comparamos cos impactos ambientais das enerxías convencionais (combustibles fósiles: petróleo, gas e carbón; enerxía nuclear, etc.) e ademais son case siempre reversibles.
Coas vantaxes medioambientales importantes podemos destacar a non emisión de gases contaminantes como os resultantes da combustión de combustibles fósiles,responsables do calentamiento global do planeta (CO2) e da choiva aceda e a non xeración de residuos perigosos de difícil tratamento e que supoñen durante xeracións unha ameaza para o medio ambiente como os residuos radiactivos relacionados co uso da enerxía nuclear. Outras vantaxes a sinalar das enerxías renovables son a súa contribución ao equilibrio territorial, xa que poden instalarse en zonasrurales e illadas, e á disminución da dependencia de suministros externos, xa que as enerxías renovables son autóctonas, mentres que os combustibles fósiles só se atopan nun número limitado de países.
2. AS PRINCIPAIS ENERXÍAS RENOVABLES:
2.1. Enerxía hidroeléctrica:
É o aprovechamiento da enerxía potencial acumulada na auga para xerar electricidade. É unha forma clásica de obter enerxía.Ao redor do 20% da electricidade usada no mundo procede desta fonte. É, xa que logo, unha enerxía renovable pero non alternativa, estrictamente falando, porque se vén usando desde fai moitos anos como una das principais fontes de enerxía eléctrica.
A enerxía hidroeléctrica pódese obter nunha zona que depende das canles de auga e desniveles que teña, así que, hai unacantidade máxima que podemos obter a través deste procedento.
Desde o punto de vista ambiental a enerxía hidroeléctrica é unha das máis limpas, aínda que isto non quere dicir que sexa totalmente inocua, porque os pantanos que hai que construír supoñen un impacto importante. O pantano altera gravemente o ecosistema fluvial. Destrúense habitats, modifícase o caudal do río e cambian ascaracterísticas propias deste.
2.2. Enerxía da biomasa:
A biomasa inclúe madeira, plantas de crecemento rápido, o cultivo de algas, restos de animais, etc. Es una fuente de energía procedente, en último lugar, del sol, y es renovable siempre que se use adecuadamente. É unha fonte de enerxía procedente, en último lugar, do Sol e é renovable sempre que se use correctamente.
La biomasa puede ser usadadirectamente como combustible aaA A biomasa pode ser usada directamente como combustible. Alrededor de la mitad de la población mundial sigue dependiendo de la biomasa como fuente principal de energía. Preto da metade da poboación mundial segue a depender da biomasa como fonte de enerxía. El problema es que en muchos lugares se está quemando la madera y destruyendo los bosques a un ritmomayor que el que se reponen, por lo que se están causando graves daños ambientales: deforestación, pérdida de biodiversidad, desertificación, degradación de las fuentes de agua, etc. O problema é que en moitos lugares, a madeira está queimada e destruíndo os bosques a un ritmo máis rápido do que é reposto, para que está causando serios danos ambientais, deforestación, perda de biodiversidade, adesertización, degradación dos mananciais , etc
También se puede usar la biomasa para prepara combustibles líquidos , como el metanol o el etanol , que luego se usan en los motores. Tamén a partir da biomasa pódense preparar combustibles líquidos, como etanol, que despois son utilizados en motores. El principal problema de este proceso es que su rendimiento es bajo: de un 30 a un 40% de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Energias Renovables Y Energias No Renovables
  • Energías renovables Vs energías no renovables
  • ENERGIAS RENOVABLES VS ENERGIAS NO RENOVABLES
  • Energias Renovables Y No Renovables
  • Energia Renovable y no Renovable
  • Energias renovables y no renovables
  • energias renovables y no renovables
  • ENERGIA renovable Y NO renovable

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS