Enoturismo

Páginas: 13 (3013 palabras) Publicado: 4 de marzo de 2011
PROPOSTA PER:
Caves Berdié

ESTUDI:
Determinar les raons per la que els joves no consumeixen Enoturisme

ESRP. 3r Curs. Torn Matí. Novembre 2010

sumari
1. Presentació de MassMedia 3
2. Introducció al Focus Group 3
3.1. El Focus Group 3
3. Procediment 4
4.2. Planificació 4
4.3.Implementació 6
4. Resultats 7
5.4. Mètode 7
5. Conclusió 9
6.5. Què ha anat bé? 9
6.6. Punts que es poden millorar 10
Annex
1. Protocol de preguntes 11
2. Invitacions 12
3. Carta de Presentació 13
4. Calendari d’activitats14
5. Pressupost 14

1. PRESENTACIÓ DE MASS MEDIA
MassMedia és una empresa que neix l’any 2006 a Madrid i que destaca per la seva experiència en tècniques de Focus Group i en el desenvolupament dels projectes dels seus clients. La seva delegació a Barcelona neix l’any 2008 i està a càrrec de: Ruth Alonso, directora general de la seu a Barcelona; Helena Delisle,subdirectora; Victoria Gil, sociòloga; Alba Gimeno, psicòloga; Anna Figueras, cap del departament de Recursos Humans; Júlia La Casta, cap del departament de Comunicació; i, Laura Luna cap del departament de tècniques d’Investigació Social.
L’equip de MassMedia té com a objectius: definir el problema i resultats del projecte, definir el personal i els recursos materials, determinar els participants,crear el protocol de preguntes de l’entrevista del grup, definir el paper que desenvolupa el patrocinador, anomenar al moderador del Focus Group, escollir lloc, data i durada de la reunió. Finalment dissenya l’anàlisi de les informacions i realitza l’informe final.
MassMedia utilitza la tècnica de Focus Group, entre altres, per tractar matèries relacionades amb factors socials, comercials ipublicitaris.
2. INTRODUCCIÓ AL FOGUS GROUP
3.1. El Focus Group
El Focus Group és una tècnica d’estudi de les opinions i/o actituds d’un públic que s’utilitza en ciències socials i estudis comercials. Es basa en un mètode d’investigació social qualitativa, enfocat des de dues tècniques: l’entrevista i la dinàmica de grups. El seu objectiu és aconseguir informació nova per: planificaruna acció social, aplicar una acció social i avaluar una acció social ja realitzada. El més important no és el que nosaltres sabem, sinó el què saben els altres.
El FG és una tècnica mitjançant la qual s’obtenen, simultàniament, respostes de diferents persones a unes mateixes preguntes, sobre un determinat tema i amb uns objectius específics. Però no és un debat ja que el FG és sempre privat,tracta un únic tema amb uns objectius, s’hi pot diferenciar introducció, desenvolupament i conclusions i cal utilitzar un registre d’informació concret que requereix una anàlisi i un informe social.
També es coneix amb el nom de discussió o sessions de grup. La reunió es realitza amb un grup de 6 a 12 persones i amb la presència d’un moderador que s’encarrega de conduir la reunió i realitzar lespreguntes. El moderador canalitza la conversa per tal que no s’allunyi del tema objectiu i indaga en el comportament d’un grup social específic davant d’un assumpte (social, polític, comercial, servei, concepte...). Les preguntes es contesten segons la interacció del grup, en el qual els participants parlen obertament perquè se senten còmodes.
3. PROCEDIMENT

Havent analitzat els elementsprevis a la duta a terme de la reunió de Focus Grup, passarem a assenyalar els continguts del procediment. Aquesta fase comprèn dues parts diferenciades: la planificació i la implementació; i conté els aspectes relatius a la organització dels assistents, les característiques d'aquests o la forma en què s'analitzaren els resultats obtinguts, entre altres. L'explicació d’ambdues parts és la que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • enoturismo
  • Enoturismo
  • Antecedentes Enoturismo
  • Enoturismo
  • Enoturismo
  • enoturismo
  • enoturismo
  • Enoturismo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS