Ensinanza aprendizaxe

Páginas: 2 (382 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2011
Tema 1: Compoñentes didácticos do proceso de ensinanza aprendizaxe (E/A).

* Conceptos básicos: ensinanza, aprendizaxe, educación, currículo.
* Que é o proceso de ensinanza-aprendizaxe?* Cales son os elementos que o constrúen?
* O currículo como organizador do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Educación:

* Proceso que ten que ver co desenvolvemento de tódalaspotencialidades do ser humano e non só do intelecto.
* A nota característica da educación é a aprendizaxe, que se da o longo de toda a vida. (grupos sociais)
* Polo tanto a educación é un proceso abertoposto que se da ó longo de toda vida do suxeito (nacemos e morremos aprendendo). Ensinanza período da vida dunha persoa
* É a formación de afectos, sentimentos e desexo.

Aprendizaxe escolar:* É un proceso que se desenvolve a dous niveis, comportamento e pensamento.
* Está orientado a consecución duns obxectivos, dirixido o desenvolvemento global do suxeito e delitimado polasnecesidades persoais e as convencións sociais.
* Proceso no que actúan conscientemente profesor e alumnos

Ensinanza:
* É un proceso de natureza comunicacional.
* Iniciase como conduta doprofesor e produce os seus resultados como aprendizaxe do alumno, é polo tanto, proceso e resultado.
* Implica unha interacción comunicativa entre profesor e alumnos e alumnas entre si.

Qué éproceso de Ensinanza-Aprendizaxe?:

* É un proceso que se ten que dar de forma intencionada: tanto por parte do profesor como do alumno (querer ensinar, querer aprender)
* Está orientado aque o alumno chegue a adquirir as competencias que se marcan, neste caso na educación infantil.
* É un proceso indisoluble, xa que non podemos separar as dúas actividades que o compoñen (si haiensinanza hai aprendizaxe?).
* É un proceso con institucional.
* É un proceso que está mediatizado polo control (modelos de autonomía).
Cales son elementos que o constitúen?:

* Elementos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Aprendizaxe
  • ENSIN
  • Animación Cultural e a Aprendizaxe interCultural
  • Ensino De Estratégias De Leitura
  • Resumen ensin 2010
  • Reflexões acerca do ensino das ciência sociais no ensino médio.
  • Ensino de gramática e ensino de literatura, a propósito do texto de lígia chiappini
  • O ensino de linguas estranxeiras na UE

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS