Epidemiologia

Páginas: 6 (1452 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2009
ESTADÍSTICA EPIDEMIOLÒGICA PER EDAT I SEXE

* La mortalitat de: Infart antic de miocardi, Sigmoïditis i radioteràpia (tumor maligne)

Els diagnòstics principals dels tres informes d’alta han estat:
I. Infart antic de miocardi. Home 60anys
II. Sigmoïditis. Home 73 anys
III. Radioteràpia pel tractament d’una neoplàsia de columna. (tumor maligne metastàtic) Dona de 54 anys

Hemfet la recerca no per malaltia concreta, sinó per sistema al que afecta la patologia diagnosticada.
Per exemple per buscar mortalitat per infart antic de miocardi, ho hem fet per mortalitat en malalties del sistema circulatori.

* La mortalitat per causes

Pel que fa a la mortalitat proporcional (gràfic 1) , es mantenen com en els darrers anys les malalties del sistema circulatori com aprimera causa de mortalitat i els tumors com a segona amb diferència respecte a la resta de grups de malalties. En els homes la primera causa de mortalitat són els tumors (31.9%) seguits de les malalties del sistema circulatori (26.9%).
En les dones aquestes també són les dues causes de mort més freqüents però amb l’ordre invertit:
1. Malalties del sistema circulatori amb un 32.3% de mortalitat2. Tumors amb un 24.8% de taxa de mortalitat.

Per tots dos sexes, la tercera causa són les malalties dels sistema respiratori (homes amb un 13.1% i les dones 8.7%), la quarta i la cinquena per als homes són les causes externes i les malalties del sistema digestiu amb percentatges molt similars; i per les dones, són les malalties del sistema nerviós (sobretot a causa de l’Alzheimer) i elstrastorns mentals i del comportament (fonamentalment per causa de demències).

Patologies | Percentatge mortalitat Homes | Percentatge mortalitat Dones |
Malalties infeccioses | 1,9% | 1,7% |
Tumors | 31,9% | 24,8% |
Sistema Circulatori | 26,9% | 32,3% |
Sistema Respiratori | 13,1% | 8,7% |
Causes externes | 5,2% | 3% |
Malalties del sistema digestiu | 5% | 4,7% |
Taula 1

Com podem observar a lataula les nostres patologies es troben entre les primeres causes de mortalitat tant en homes com en dones.
Tal i com hem explicat a grans trets anteriorment, podem veure que d’infart antic de miocardi (diagnòstic principal del primer pacient masculí) catalogat com

malaltia del sistema circulatori es troba com a segona causa de mort per als homes.
Per la segona malaltia de diagnòstic principaltenim la Sigmoïditis, que es una patologia del sistema digestiu. Aquesta malaltia no es troba entre les principals causes de mortalitat en la població, essent la que té una freqüència de mortalitat més baixa.
Per la Neoplàsia (amb metàstasi) en una pacient de sexe femení podem comprovar en el gràfic que els tumors són la segona causa de mortalitat per les dones.

* Taxes específiques permalaltia, edat i sexe dels individus
(x100.000 hab. Catalunya)
* Taxa de mortalitat per edat i malaltia en població femenina
Per fer la taula hem utilitzat les següents dades:
* Edats
* Malalties per les quals els tres pacients són ingressats al centre sanitari i relacionades amb el diagnòstic, antecedents o malalties relacionades amb l’aparell que afectenles 3 malalties.
* Els rangs d’edats més joves els hem agrupat, ja que per fer aquest estudi no eren del nostre interès, fent rangs més específics per les edats corresponents a als diagnòstics principals.

Taula 2 | 1-4 | 5-24 | 25-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 75->84 |
Infeccioses Intestinals | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0,31 | 5,51 | 9,78 |
T.M. Fetge | 0 | 0 | 0,53 | 2,2 | 5,99 |20,07 | 44,87 | 101,91 |
T.M. Pulmó | 0 | 0,27 | 3,72 | 14,77 | 19,54 | 26,34 | 45,26 | 103,42 |
T.M. Mama | 0 | 0,27 | 12,38 | 22,26 | 47,15 | 59,58 | 96,82 | 200,2 |
T.M. Secundaris | 0 | 0 | 1,66 | 4,41 | 10,42 | 17,56 | 46,05 | 152,35 |
Isquèmies del Cor | 0 | 0 | 0,92 | 5,73 | 16,15 | 77,77 | 363,65 | 1715,65 |
Insuficiència Cardíaca | 0 | 0,27 | 1,29 | 2,42 | 5,47 | 27,91 | 224,33 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Epidemiologia
  • Epidemiologia
  • Epidemiologia
  • Epidemiologia
  • Epidemiología
  • epidemiologia
  • Epidemiologia
  • epidemiologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS