Esquema Historia De España

Páginas: 4 (794 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2012
CONTINGUTS HISTÒRIA D’ESPANYA (PAU 2011)
Bloc I Les arrels de l’Espanya contemporània
1-Les arrels històriques
1.1. Els pobles preromans, situació geogràfica i trets essencials
1.2. La PenínsulaIbèrica i les Illes Balears en el context de les guerres púniques
1.3 La romanització aspectes polítics, econòmics i culturals
1.4. Les invasions germàniques a la Península Ibèrica
1.5. El períodevisigot
1.5.1 La qüestió de la unificació social, cultural, jurídica í religiosa entre els
visigots i els hispanoromans
1.5.2 Principals institucions de govern i la seva evolució: Monarquia, AulaRegia, Concilis de Toledo. La importància de Leovigild.
1.5.3. Causes de la fi del regne hispano-visigot.
2-AI-andalus i els regnes cristians
2.1 Etapes polítiques d' Al-andalus.
2.2 Diversitatètnico-social en AI-andalus.
2.3 Formació i localització geogràfica dels primer nuclis cristians.
2.4 L'expansió cristiana del segle XIII.
2.5. La conquesta i repoblació de les Illes Balears.
2.6. Eldiferent paper de la Corona i les Corts a Castella i a la Corona d'Aragó.
3. El naixement de I'estat modern
3.1. La construcció de l' estat modern - La unió dinàstica.
- Les incorporacions deGranada, Navarra, Canàries i Itàlia.
- El sistema de govern de la Monarquia del Reis Catòlics: Consejos i Corts
3.2. Política social i religiosa deis Reis Catòlics
- Uniformitat religiosa: LaInquisició, expulsió dels jueus i musulmans.
- Els nobles i la consolidació del Mayorazgo a Castella
3.3 Descobriment i conquesta d'Amèrica. Causes i conseqüències generals.
4. Auge í decadència de l'lmperiespanyol
4.1 L'imperi universal de Carles V
- Germanies i Comunidades: causes i conseqüències de cadascuna.
- La política europea de Carles V i la seva relació amb la reforma protestant.
4.2. LaMonarquia Hispànica de Felip II
- La política europea de Felip II: L’enfrontament amb els turcs, la revolta dels Països
Baixos; les relacions amb Anglaterra; l'annexió amb Portugal.
- Els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia de España en esquema
  • Esquemas Historia España Contemporánea
  • Esquema-eje cronológico y temático de la Historia de España en el siglo XIX
  • Historia ESquemas
  • esquema de historia
  • esquema historia
  • Esquema de Historia
  • Esquema Historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS