Fachada Ventilada Con Acabado De Piedra

Páginas: 2 (475 palabras) Publicado: 12 de julio de 2012
* En el nostre cas considerem que ens trobem davant d’un terreny tipus IV, per tant el grau d’exposició al vent és E1.

* La zona climàtica, segons l’enunciat de la pràctica és zona climàtica C,amb una alçada de l’edifici compresa entre 16 i 40m. el qual mitjançant la taula 2.6 del CTE HS article 2.3, obtenim que el grau d’exposició al vent és V2.

* Per tant la zona pluviomètrica depromitjos ens dona 3.

* A la taula 2.7 “Condiciones de las soluciones de fachada”, en funció de l’existència o no de revestiment exterior i del grau d’impermeabilitat, trobarem les condicionsmínimes a complir segons el CTE.

* Segons l’enunciat de la pràctica, el sistema de façana és ventilada amb acabat amb peça ceràmica, per tant ens trobem que per una façana amb revestiment exterior igrau d’impermeabilitat 3, tenim dues solucions.

Segons la documentació adjunta, resoldrem el sistema de façana, amb la combinació :
B3 + C1 + J2 + N2
B3 : Ha de disposar d’una barrera deresistència molt alta a la filtració. És considera com a tal:
- Una càmera d’aire ventilada i aïllant no hidròfil, de les següents característiques:
- Càmera a la part exterior de l’aïllament.
-Càmera entre 3 i 10 cms d’espessor.
- Ha de disposar d’obertures de ventilació amb una àrea efectiva total de 120 cm² per cada 10 m² de façana entre forjats, repartides al 50% entre la part superior iinferior.
- Revestiment continu intermedi en la cara interior de la fulla principal, amb les següents característiques:
- Estanqueïtat al aigua. Suficient perquè l’aigua de filtració no entri encontacte amb la fulla interior.
- Adherència suficient per garantir la seva estabilitat.
- Permeabilitat suficient al vapor per evitar el seu deteriorament, per l’acumulació de vapor entre ell i la fullaprincipal.
C1 : S’ha d’utilitzar al menys una fulla principal d’espessor mig. ½ peu de rajol ceràmic, perforat o massís quan no existeix revestiment exterior, o quan existeixi revestiment...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fachadas Ventiladas
  • fachadas ventiladas
  • Fachadas Ventiladas
  • Comparación tipologías fachada (muro cortina-fachada ventilada)
  • Restauracion de fachadas de piedra
  • Fachadas ventiladas
  • Fachadas ventiladas
  • Fachadas ventiladas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS