Farmacologia

Páginas: 7 (1694 palabras) Publicado: 8 de marzo de 2013
FARMACOLOGIA I ENDOCRINOLOGIA DEL COMPORTAMENT
PRINCIPIS I BASES DE FARMACOLOGIA I Mòduls 2 i 7 ENDOCRINOLOGIA
Criteris de Correcció Prova d’Avaluació Continuada – PAC1

Introducció En aquesta primera PAC es treballarà sobre alguns dels conceptes més bàsics relacionats amb la comunicació química entre cèl·lules i el sistema endocrí que utilitza aquest tipus de comunicació. Enunciats Pregunta. Enel document adjunt us presentem un article sobre els mecanismes noradrenèrgics i serotoninèrgics en la neurobiologia del trastorn d’estrès posttraumàtic i la resiliència. Per la present PAC ens centrarem en els receptors que es comenten, així com la relació amb d’altres sistemes. En concret us demanem: a) Indica els receptors noradrenèrgics i serotoninèrgics que apareixen a l’article i comenta elsmecanismes de transducció de senyals que s’han descrit per aquests receptors. A l’article apareixen els següents receptors noradrenèrgics i serotoninèrgics: Receptors noradrenèrgics: Receptor alfa2. Apareix en un apartat específic al final de la pàgina 3. En aquest apartat ja es cita els subtipus “a” i “c”. Si busquem la informació demanada en alguna de les pàgines web que mostren lesclassificacions dels receptors com per exemple http://www.iuphar-db.org/index.jsp podrem veure, entre moltes altres, les següents característiques: Receptor alfa2a (http://www.iuphardb.org/DATABASE/ObjectDisplayForward?objectId=25&familyId=4): Receptor acoblat a proteïna G. El principal mecanisme de transducció és a través d’una proteïna G de la família Gi/Go que actuarà sobre sistemes enzimàtics (inhibintl’adenil-ciclas o activant la fosfolipasa A2) o sobre canals iònics de potassi o calci. Com mecanisme secundari estarà associat a una proteïna G de la família Gs que activarà l’adenilcilcasa. Receptor alfa2b (http://www.iuphardb.org/DATABASE/ObjectDisplayForward?objectId=26&familyId=4): Receptor acoblat a proteïna G. El principal mecanisme de transducció és a través d’una proteïna G de la famíliaGi/Go que actuarà sobre sistemes enzimàtics (inhibint l’adenil-ciclasa) o sobre canals iònics de potassi o calci. Com mecanisme secundari estarà associat a una proteïna G de la família Gs que activarà l’adenilcilcasa. Receptor alfa2c (http://www.iuphardb.org/DATABASE/ObjectDisplayForward?objectId=27&familyId=4): Receptor acoblat a proteïna G. El principal mecanisme de transducció és a través d’unaproteïna G de la família Gi/Go que actuarà sobre sistemes enzimàtics (inhibint l’adenil-ciclasa) o sobre canals iònics de potassi o calci. Com mecanisme secundari estarà associat a una proteïna G de la família Gs que activarà l’adenilcilcasa. Receptors beta. Aquests receptors es citen en l’apartat dels efectes amb els neuroesteroides. Receptor beta1(http://www.iuphardb.org/DATABASE/ObjectDisplayForward?objectId=28&familyId=4): Receptor acoblat a proteïna G. El principal mecanisme de transducció és a través d’una proteïna G de la família Gs que activarà l’adenilcilcasa. Com mecanisme secundari estarà associat a una proteïna G de la família Gi/Go que actuarà estimulant la guanilat ciclasa.

Receptor beta2 (http://www.iuphardb.org/DATABASE/ObjectDisplayForward?objectId=29&familyId=4):Receptor acoblat a proteïna G. El principal mecanisme de transducció és a través d’una proteïna G de la família Gs que activarà l’adenilcilcasa. Com mecanisme secundari estarà associat a una proteïna G de la família Gi/Go que actuarà estimulant la guanilat ciclasa. Receptor beta3: (http://www.iuphardb.org/DATABASE/ObjectDisplayForward?objectId=30&familyId=4): Receptor acoblat a proteïna G. El principalmecanisme de transducció és a través d’una proteïna G de la família Gs que activarà l’adenilcilcasa. Com mecanisme secundari estarà associat a una proteïna G de la família Gi/Go que actuarà estimulant la guanilat ciclasa o inhibint l’adenilat ciclasa. Receptors serotoninèrgics: 5-HT1A; 5-HT1B; 5-HT2A; 5-HT2C. Es citen al final de la pàgina 5, encara que posteriorment només n’hi ha un apartat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Farmacologia
  • farmacologia
  • farmacologia
  • Farmacologia
  • farmacología
  • Farmacologia
  • Farmacologia
  • farmacologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS