Fitosanitaris

Páginas: 5 (1067 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2012
1.- A quins cultius pot utilitzar-se el benalaxil? Quins plaços de seguretat té?
Substància
activa

Formulació

Data d’expiració

BENALAXIL 4% +
OXICLORURO DE
COBRE 33%

30/06/2012

BENALAXIL 6% +
CIMOXANILO 3,2% +
FOLPET 35%

30/09/2017

BENALAXIL 6% +
CIMOXANILO 3,2% +
MANCOZEB 40%

16/04/2011

BENALAXIL 8% +
FOLPET 50%

30/09/2011

BENALAXIL

BENALAXIL 8% +MANCOZEB 65%

30/09/2011

Cultius
Ceba
Patata
Tomàtiga
Vinya
Lletuga
Patata
Vinya de
vinificació
Meló
Patata
Síndria
Tomàtiga
Vinya
Lletuga
Vinya de
vinificació
Albergínia
Ceba
Lletuga
Meló
Patata
Pebre
Síndria
Tabac
Tomàtiga
Vinya

Plaç de seguretat
(dies)
15
30
10
30
21
30
30
7
30
7
3
30
30
30
3
15
15
7
30
15
7
30
3
30

2.- Quins productespoden utilitzar-se contra el míldiu de la patata (Phytophtora
infestans)?
Segons la Generalitat de Catalunya, la llista de productes fúngics vigents al 2010 són:
Míldiu (Phytophthora infestans): Matèria/es Activa/es
Cimoxanil + mancozeb (8)
Cimoxanil + mancozeb + oxiclorur de coure (8)
Cimoxanil + mancozeb + oxiclorur de coure + Sulfat de
coure (8)
Cimoxanil + oxiclorur cuprocàlcic +propineb (8)
Cimoxanil + oxiclorur de coure + sulfato cuprocàlcic (8)
Cimoxanil + propineb (8)
Cimoxanil + sulfat cuprocàlcic (8)
Clorotalonil (4)
Dimetomorf + mancozeb (8)
Folpet
Folpet + fosetil-al (8)
Fosetil-al + mancozeb (8)

Hidròxíd cúpric
Mancozeb
Mancozeb + metalaxil-M (8)
Maneb
Metalaxil-M + oxiclorur de coure
(8)
Oxiclorur cuprocàlcic
Oxiclorur de coure
Óxid cuprósPropineb
Sulfat cuprocàlcic
Sulfat de coure
Sulfat tribàsic de coure

Restriccions: (1) Màxim 1 tractament/cicle de cultiu. (2) Màxim 2 tractaments/ cicle de cultiu. (3) Màxim 3 tractaments/ cicle de
cultiu. (4) Només formulacions que no siguin de classificació toxicològica (T). (5) Només per alternar famílies de fungicides. (6)
Només en tractaments dirigits al coll de la planta. (7) Aplicació enreg localitzat. (8) Només formulacions comercials.

3- Quins productes puc utilitzar per a Ceratitis capitata a taronger, ordenats per
plaços de seguretat? Ordenats de menor a major termini.
CAOLIN 95% [WP] P/ P
Plaç de seguretat: NP
Categoria toxicològica: Nociu (Xn)
SPINOSAD 0,024% [CB] P/ V
Plaç de seguretat: 1 dia
Categoria toxicològica: NCT

AZADIRACTIN 3,2% [EC] P/ V
Plaç deseguretat: 3 dies
Categoria toxicològica: NCT

LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/
V
Plaç de seguretat: 7 dies
Categoria toxicològica: Nociu (Xn)
METILCLOPIRIFOS 22,4% [EC] P/ V
Plaç seguretat: 15 dies
Categoria toxicològica:Nociu Xn

METILCLOPIRIFOS 22,4% [EC] P/ V
Plaç de seguretat: 15 dies
Categoria Toxicològica: Nociu (Xn)
FOSMET 50% [WP] P/ P
Plaç de seguretat : 30 dies
Categoriatoxicològica: Tòxic (T)

4- Quins productes puc utilitzar per a Ceratitis capitata a melicotoner, ordenats
per plaços de seguretat? Ordenats de menor a major termini.
Formulación: LUFENURON 3% [RB] P/P
Dósis Mínima: 12 Dósis Máxima: 24

Formulación: IMIDACLOPRID 20% [SL] P/V
Dósis Mínima: 0,05 Dósis Máxima: 0
Plazo de seguridad: 3

Plazo de seguridad: NP
Formulación: SPINOSAD 0,024% [CB]P/V
Dósis Mínima: 0 Dósis Máxima: 0
Plazo de seguridad: 1
Formulación: BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V
Dósis Mínima: 0,05 Dósis Máxima: 0,08
Plazo de seguridad: 3

Formulación: DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V
Dósis Mínima: 0,05 Dósis Máxima: 0,083
Plazo de seguridad: 7

5- Quins productes puc utilitzat contra Tuta absoluta a Tomàtiga? si recullis dos
pics a la setmana, quins productesutilitzaries?
Els productes recomanats per tractar la Tuta absoluta a tomatiguera són els següents,
encara que si volem recollir dues vegades a la setmana, l’únic producte que podríem
utilitzar és la Metaflumizona 24%, ja que té un termini de seguretat de només 3 dies.
Formulación: ABAMECTINA 1,8% [EW] P/V
Dósis Mínima: 0,05 Dósis Máxima: 0,1 Unidades: % Plazo de seguridad: 10
Formulación: SPINOSAD...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS