Gattaca

Páginas: 5 (1057 palabras) Publicado: 23 de marzo de 2014


La pel·lícula:
GATTACA

EL DEBAT. EL TREBALL:
Preguntes i blocs:

BLOC 1:

Pregunta 2. Totes les manipulacions d'embrions humans resulten polèmiques. Els grups més conservadors són partidaris de prohibir qualsevol manipulació mentre que els grups partidaris de permetre aquestes pràctiques són contraris a mesures legals que limitin les possibilitats queofereix la tecnologia actual.

Localitza arguments a favor i en contra de la manipulació d'embrions humans, indicant-ne quins grups d'opinió o polítics donen suport a cadascun d'ells .
Que diu la legislació vigent a Catalunya sobre aquestes pràctiques?

Arguments

Arguments en contra: La revista persona està en contra de la manipulació d'embrions. http://www.revistapersona.com.ar/Borgnia.htmTambé l'església catòlica està en contra.
El parlament Europeu està en contra. http://www.portal-cifi.com/scifi/content/view/1687/71/
Arguments a favor: El país fa una entrevista a Paul Berg dient que està a favor.http://www.elpais.com/articulo/sociedad/BERG/_PAUL/UNIVERSIDAD_INTERNACIONAL_MENENDEZ_PELAYO_/UIMP/Paul/Berg/ingenieria/genetica/favor/bienestar/humano/elpepisoc/19810801elpepisoc_4/Tes
Legislació vigent a Catalunya:

A Espanya i Catalunya, la regulació referent a la procreació assistida data del 1988 i la seva normativa bàsica és: a) la Llei 35/1988 sobre tècniques de reproducció humana assistida, i b) la Llei 42/1988 que regula la donació i l'ús d'embrions i fetus humans. Totes dues van ser aprovades pel Parlament espanyol. A més a més, el Conveni sobre dretshumans i biomedicina (Consell d'Europa) és vigent a Espanya des de l'1 de gener del 2000 i les seves directrius estan conformes amb la legislació ja existent.

La legislació vigent a Catalunya i Espanya diu que només es pot fer la manipulació dels embrions quan es pot justificar per motius hereditàris.
Les causes més importants per les quals es permet la manipulació d'embrions són:
-Es pottriar el sexe de l'embrió si ha malalties hereditàries que puguin afectar al fetus.
-És legal seleccionar un embrió pels seus gens quan el diagnòstic preimplantacional per detectar malalties i anomalies genètiques és una pràctica legal i estesa. La selecció d'embrions ajuda els pares a tenir fills sans, un dels objectius de la utilització de les tècniques de reproducció humana assistida.
Éslegal seleccionar un embrió determinat per proporcionar teixit a una altra persona no hi ha cap llei específica que hi faci referència i tampoc se n'han donat casos. No obstant això, està àmpliament acceptat que seleccionar un embrió determinat per no és il·legal per ser donant posteriorment al naixement. Sempre que es garanteixin els drets del nounat, ja que, com qualsevol individu, el nounatgaudeix d'uns drets fonamentals protegits per l'Estat.

http://www.bionetonline.org/catala/content/db_leg1.htm

BLOC 2:

Pregunta única. La selecció d'organismes en funció de les seves característiques genètiques que s'ha realitzat al llarg de tota la història en agricultura i ramaderia per tal d’obtenir millors collites i millorar la producció dels
ramats. La tecnologia d’ADN permet realitzaraquesta selecció de forma molt més ràpida i potent.
Creus que hi ha diferències entre la tecnologia utilitzada per millorar genèticament els conreus i la
tecnologia d’eugenèsia humana?

Hi ha algunes diferències, per exemple en la tecnologia d'eugenèsia humana s'intenta crear un embrió sense problemes, ni malalties, es vol crear un ésser humà perfecte,en el qual es pugui triar com vols quesigui: el color dels ulls, el color dels cabell, si serà alt o baix...I en canvi la tecnologia utilitzada per millorar genèticament els conreus tracta d'intentar augmentar la seva producció i així intentar reduir la fam al món i també es vol introduir per tal evitar les maluries, les plagues, i altres coses que puguin afectar als conreus.

Creus que s’han de limitar aquestes pràctiques?
Crec que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • gattaca
  • gattaca
  • Gattaca
  • Gattaca
  • Gattaca
  • GATTACA
  • Gattaca
  • Gattaca

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS