Genética

Páginas: 29 (7213 palabras) Publicado: 28 de abril de 2011
Determinació del sexeLa determinació del sexe és el resultat d'una sèrie de mecanismes que afavoreixen que un determinat individu sigui i es comporti com a mascle o femella.En els cargols no hi ha cap determinació, ja que tots els individus són hermafrodites i produeixen tant esperma com òvuls. En una espècie de cucs, de la classe dels poliquets, els individus joves són mascles i els adultsfemelles; a més les femelles joves mantenen la capacitat de tornar a ser mascles, si no n'hi ha en un grup de femelles que comparteixin un ambient tancat. En una espècie de peixos només l'individu més gran és mascle però quan es mor una de les femelles més grans es converteix en mascle. En els cocodrils i en altres rèptils, el sexe es determina per la temperatura d'incubació dels ous. Hi ha algunaespècie de llangardaixos formades només per individus femella, que són partenogenètiques, però que necessiten d'un conat de coit entre dues femelles per desencadenar la reproducció de cadascuna.En mamífers el sexe bàsic és el femení, perquè en el cos de les femelles hi ha tots els elements bàsics per la reproducció, inclosos els gamets. A partir de l'esquema bàsic de femella pot donar-se o no unadiferenciació cap al sexe masculí. És important tenir ben present aquest esquema bàsic que ajudarà a comprendre millor totes les qüestions relatives al sexe i a la sexualitat. També cal tenir en compte que són les femelles les qui ponen o pareixen i que n'hi hauria prou amb pocs mascles per fecundar-les totes.Així doncs, en esquema, un nou individu d'una espècie sexuada serà una femella, si no hi hares que provoqui un canvi. En el cas dels mamífers la determinació del sexe ve propiciada per uns quants gens del cromosoma sexual Y. Aquesta petita seqüència genètica afavoreix que la gònada primitiva es converteixi en un testicle, invertint la tendència a que es formi un ovari. La testosterona que comença a segregar el testicle inicia i manté totes les tranformacions necessàries per tal d'obtenirun mascle.La reproducció sexual és només una més d'entre les formes de reproducció dels éssers vius, tot i que ha tingut molt d'èxit evolutiu, per la variació genètica que propicia més oportunitat de sobreviure a una determinada espècie, en circumstàncies adverses o per canvis bruscos.MUTACIONS GENETIQUES
La mutación en genética y biología, es una alteración o cambio en la información genética(genotipo) de un ser vivo y que, por lo tanto, va a producir un cambio de características, que se presenta súbita y espontáneamente, y que se puede transmitir o heredar a la descendencia. La unidad genética capaz de mutar es el gen que es la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN. En los seres multicelulares, las mutaciones sólo pueden ser heredadas cuando afectan a las célulasreproductivas. Una consecuencia de las mutaciones puede ser una enfermedad genética, sin embargo, aunque en el corto plazo puede parecer perjudiciales, a largo plazo las mutaciones son esenciales para nuestra existencia. Sin mutación no habría cambio y sin cambio la vida no podría evolucionar
•Mutación somática: es la que afecta a las células somáticas del individuo. Como consecuencia aparecenindividuos mosaico que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que derivan de ella por divisiones mitóticas heredarán la mutación (herencia celular). Un individuo mosaico originado por una mutación somática posee un grupo de células con un genotipo diferente al resto, cuanto antes se haya dado la mutación en eldesarrollo del individuo mayor será la proporción de células con distinto genotipo. En el supuesto de que la mutación se hubiera dado después de la primera división del cigoto (en estado de dos células), la mitad de las células del individuo adulto tendrían un genotipo y la otra mitad otro distinto. Las mutaciones que afectan solamente a las células de la línea somática no se transmiten a la siguiente...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Genética
  • Genetica
  • Genetica
  • Genetica
  • Genetica
  • La Genetica
  • genetica
  • genetica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS