HEE

Páginas: 3 (715 palabras) Publicado: 15 de abril de 2015
Tema
 4.
 La
 industrialització
 subs5tu5va
 
d’importacions
 (1951-­‐1960)
 

 

 
1.
 Guerra
 freda,
 ajut
 nord-­‐americà
 i
 reducció
 del
 intervencionisme
 2.
 La
 industrialització
 subs2tu2va
 d’
 importacions.
 
3.
 Increment
 de
 la
 renda
 i
 canvi
 estructural
 
 
4.
 La
 liquidació
 de
 l’autarquia:
 el Pla
 d’Estabilització
 de
 1959
 

1.
 Guerra
 freda,
 ajut
 nord-­‐americà
 i
 
reducció
 del
 intervencionisme
 
Guerra
 
 Freda
 
•  Guerra
 freda
 i
 canvi de
 la
 posició
 estratègica
 d’Espanya
 com
 a
 país
 an2comunista.
 
•  Fi
 de
 l’aïllament
 diplomà2c
 

 
L’ajut
 nord-­‐americà.
 Tractat
 de
 Madrid, setembre
 1953
 
• 

  Creació
 de
 bases
 militars
 a
 Espanya
 
• 

  Ajuda
 econòmica
 (800
 milions
 de
 $
 entre
 1951-­‐58;
 500
 en
 dona2us)
 

 

 Per què
 va
 servir?
 M
 més
 urgents
 primeres
 matèries,
 béns
 d’equip
 i
 
aliments.
 Efectes
 en
 la
 pdtvt.
 (*)
 

 
Reducció
 de
 l’intervencionisme:
 •  Supressió
 racionament
 de
 producte
 de
 1ª
 necessitat
 1952
 i
 sistema
 de
 cupos
 
•  Menys
 productes
 van
 ser
 sotmesos
 a
 control
 de
 preus (productes
 agrícoles
 menys
 
el
 blat)
 
•  Polí2ques
 de
 foment
 agrari
 
•  Reducció
 de
 problemes
 de
 manca
 d’energia
 (descongelació
 tarifes…)
 

Tema
 4. La
 industrialització
 subs5tu5va
 
d’importacions
 (1951-­‐1960)
 

 

 
1.
 Guerra
 freda,
 ajut
 nord-­‐americà
 i
 reducció
 del
 intervencionisme
 
2.
 La industrialització
 subs5tu5va
 d’
 importacions.
 
3.
 Increment
 de
 la
 renda
 i
 canvi
 estructural
 
 
4.
 La
 liquidació
 de
 l’autarquia:
 el
 Pla...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • heee...
  • Heee
  • HEEE
  • Inversion Hee
  • kaa hee
  • Hee esa Vaiina
  • Kaa hee
  • heee

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS