historia

Páginas: 13 (3170 palabras) Publicado: 13 de mayo de 2014
Economía espanyola
Dijous 25/11/10


T.10 MERCAT DE TREBALL
ECONOMIA ESPANYOLA (GRUP F1) PROF J.JORBA

MERCAT DE TREBALL
Introducció i conceptes clau
Caracterització del mercat de treball a espanya
Ocupació i atur a l’economia espanyola
La generació de l’atur massiu (1975-1984)
Augment de l’ocupació i persistencia de l’atur estructural (1985-1994)
Creació d’ocupació i reducció del’atur (1995-2007)
La crisi actual: destrucció d¡ocupació i augment de l’atur (2008-…)
El mercat de treball s’ha d’analitzar desde tres punts de vista

Dimensió temporal: cotos econòmics i en termes de temps
Costos de selección
Costos de formació
El temps te una caract molt important. El cost de formacio no nomes es el temps que passa la persona formantse a la empresa. Si no per tenir gentapta has de tenir gent que ha de pasar per un proces universitari, la gent s’ha de formar. Per exemple un metge no el pots tenir si no ha estudiat.
Dimensió espacial: importancia dels factors geografics
Posibles problemas de mismatch  desajustos entre l’oferta i la demanda de treball en un territorio (esp. En context de manca de mobilitat de la mà d’obra)
Necessites qe aquelles persones q tvols per la teva empresa necessites que estiguin aquí. Mismatch: poden haver desajuntaments geografics en el mercat de treball: o permets lliure mobilitat de ma d’obra pero potser per motius llinguistics, controls molt drastics en la immigració… desajustos geografics.
Dimensió mercantil: treball vs disponibilitat de treballar
Sota quines condicions una persona està disposada a treballar?Modalitats contratuals de mercat de treball
No només és important que la gent vulgui treballar si no que legalment tb pugui treballar.
Sota quines condicions la gent està disposada a treballar? Les noves formules que es proposen per treballar han estat rebutjades pels sindicats ja. Hi han problemas legals en el mercat laboral que dificulten els desajustos.
En un context de crisis hem trigut un any ymitg en aprobar una reforma laboral…
Qui fa mésreformes laborals: PP
Quina ha estat la reforma més sonada en el mercat laboral: PSOE l’any 84

Conceptes clau

Población potencialment activa: 16 i més anys gent que podría treballar legalment, treballi o no treballi (actius i inactius)

Población activa: ocupats + aturats de la gent activa la que ha entrat dins del mon laboral perque estatreballan o buscant feina
Taxa d’activitat: (actius/pobl.potencialment activa) x 100
Taxa d’ocupació: (ocupats/pobl. Potencialment activa) x 100
Taxa d’atur : (aturats/actius) x 100

Caracterització del Mercat de Treball a Espanya

Gráfic:
Tasa de ocupación España, UE-15 y Estados Unidos
Europa genera menys ocupació que els EUA i…
Que li passa a l’atur?
Gràfic:
tasa de paro en España,unión europea, y estados unidos 1961-2008
Europa té més atur que els EUA en els darrers anys

Principals indicadors del mercat de treball


espanya
espanya
Ue-15

2008
2009
2008
Taxa d’activitat
72,6
74,0
72,5
Taxa d’ocupació
64,3
60.6
67,3
Ocupació temporal (%s.total)
29,3
25,4
14.4
Taxa d’atur
11.3
18,0
7,1

Gràfic 2. Tasa de actividad y de ocupación en España77-2008
Que passa abans de la crisi? Inmigració.
Canvi que s’ha produit amb la crisi actual: la taxa d’activitat partia per sota de la mitjana europea, espanya ha anant convergint amb la zona euro y la ha arribat a superar.
En l’ocupació: han caigut les taxes d’ocupació. A partir de l’any 2007 ja es començava a notar el canvi de signe.

Tenim el doble de temporalitat que europa.( això es veu al’ocupació temporal) major temporalitat respecte d’altres paisos. Amb la crisi la ocupació temporal ha baixat i aquest any 2010 està baixant, es previsible que vagi disminuint perquè hi han incentius per contractes indefinits.
Si agafem els paisos desenvolupats (OCDE)..

Grafic: tasa de temporalidad 2009 (porcentaje sobre total asalariados)
Els nivells d’activitat, ocupació i atur d’espanya...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La historia de la historia
  • historia de la historia
  • Historia de la historia
  • La historia de la Historia
  • la historia de la historia
  • historia de la historia
  • el historiador y la historia
  • Historia de la no historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS