Inconsciente

Páginas: 3 (741 palabras) Publicado: 28 de diciembre de 2014
Inconscient
L'inconscient és una de les parts del jo o de la ment que, segons la psicoanàlisi (teràpia per a tractar trastorns mentals com una teoria sobre l'ésser humà i la seva ment)constitueixen el conjunt del psiquisme humà. Inclouria tots els pensaments ocults, els desitjos reprimits i els condicionants que guien l'acció del subjecte sense que aquest els pugui controlar. El terme va serpopularitzat per Sigmund Freud i ha passat al lèxic comú com a sinònim de "no racional".

Sigmund Freud (1856-1939)
Pare i fundador de la psicoanàlisi. Les seves teories van tenir importantsrepercusions en l'àmbit de la psicologia però sobretot, ne la cultura i d'ell mateix. Per auqesta raò, no és estrany que la seva teoria sobre la naturalesa mental de l'ésser humà hagi influït, a tots elsnivells, en el pensament i la filosofia occidentals. Pretenia demostrar que el nostre caràcter està condicionat per uns factors:
super-ego → consciència (jutja o fiscalitza el comportament)
ego →conssciència (personalitat/conducta)
Id → impulsos, pulsions, instints
Libido → sexualitat
Thanatos → violència, agressivitat, sadisme, masoquisme
Aquests impulsos o instints s'oposen a lesconvencions i normes socials que la consciènmcia ha interioritzat. Precisament, per això, cal que es mantinguin ocults.
La repressió és el mecanisme psíquic que assegura que els continguts mentals perillososromanguin soterrats.
Ara bé, com que la força d'aquests instints per sortir a la llum i imposar-se a la consciència és molt gran, existeixen una sèrie de mecanismes per a satisfer-los socialmentacceptable. Un d'aquests mecanismes és la sublimació.
Segons la psicoanàlisi, la sublimació consisteix en la canalització d'un desig inconscient d'un desig inacceptable en una activitat cultural acceptadai considerada superior. Per exemple l'amistat és una sublimació del desig sexual. Com que la sublimació és un mecanisme inconsient, lñ'individu mateix sovint desconeix la veritable causa de moltes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Inconsciente
  • Lo inconsciente
  • inconsciente
  • el inconsciente
  • Lo Inconsciente
  • El Inconsciente
  • QUÉ ES EL INCONSCIENTE
  • Inconsciente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS