Indicadores ambientais

Páginas: 3 (546 palabras) Publicado: 8 de abril de 2010
INDICADORES AMBIENTAIS EN GALICIA PARA O TURISMO

En Galicia o turismo vense incrementando nos últimos anos debido á sua ampla oferta de productos, destacando a demanda nacional fronte áinternacional, os países emisores máis importantes son Portugal e Francia debido á sua proximidade xeográfica, tamén cabe destacar os movementos dos propios Galegos pola comunidade .
Cando falamos de causaspolas cales veñen os turistas a Galicia cabe destacar a visita a familiares e amigos e como motivación principal atopámonos co descanso, o turismo de naturaza e cultural sen deixar de lado o turismo desol e praia.
Debido a este crecremento fai falla medir a carga que o turismo ten para a comunidade, por eso se propoñen os seguintes indicadores para o turismo en Galicia:

- Turismo receptor porquilómetro de costa
- Turismo receptor por habitante
- Turismo sostible

Turismo receptor por quilómetro de costa

Este indicador ten en conta o número de turistas estranxeiros e españois (nongalegos) que visitan a nosa Comunidade, permitíndonos observar cal é o fluxo total de visitantes e comprobar a evolución da presión que o turismo de sol e praia exerce sobre o noso litoral. É precisoeste indicador xa que Galicia cos seus 1700km de costa conta con moita máis afluencia no seu litoral que o seu interior.

O numero de turistas por quilometro de costa aumentou no período 2003-2006tendo un pico no ano 2004 por mor do Xacobeo. O turismo receptor por quilómetro de costa aumentou en 2006 situándose en 3.177 turistas/km.

Turismo receptor por habitante

Establécese a partir daratio existente entre o número de turistas (extranxeiros e españois non Galegos) e o número de habitantes de Galicia permitíndonos comprobar o balance entre visitantes e habitantes co fin de definira capacidade de carga do territorio. Realízase para saber a capacidade turística do territorio tendo en conta os habitantes da zona.

Galicia presenta uns índices superiores para este indicador...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LO QUE INDICAN LOS INDICADORES
  • Indices E Indicadores
  • Indices e indicadores
  • Indicadores
  • Indices
  • Indicadores
  • Indicadores
  • indicadores

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS