Indirecto

Páginas: 3 (626 palabras) Publicado: 26 de octubre de 2014
1. Suposeu que existeixen dos grups de persones. El grup A està composat per 20 individus cadascun dels quals té la mateixa funció de demanda individual pel bé “X”. Per la seva banda, el grup B estàcomposat per 10 individus cadascun dels quals té la mateixa funció de demanda individual pel bé “X”. Aquestes funcions són les següents:

Grup A:
Grup B:

Calcular la funció de demanda delmercat pel bé “X” i representar-la gràficament.

Grup A= 20 individus
Grup B= 10 individus

QdA=10-p (per a una persona)
QdA=(10-p)*20=200-20p (per a 20 persones)

-1/3*QdB= -10+pQdB=30-3p (per a una persona)
QdB=(30-3p)*10=300-30p (per a 10 persones)

Funció de la demanda dels dos grups:

Qdtotal=(200-20p)+(300-30P)= 500-50p

Suposeu que es produeix un increment de larenda de la mateixa quantia per a tots els individus de tal manera que la nova funció de demanda del mercat és:
Dx mercat= qxd= 600 -50p

Quina serà la disposició a pagar delindividu “representatiu” a canvi de 100 unitats de producte segons l’anterior funció de demanda?

100=600-50p
50p=600-100
P= 10 u.m

Resposta: Segons la funció de demanda donada, el preuque están disposats a pagar els individus a canvi de 100 unitats de producte són 10 u.m.

2. Suposeu que una cooperativa de criança de vedella actua en règim de monopoli a la comarca de la “Garrotxa”.La funció de demanda de vedella dels habitants d’aquesta comarca és:
Qd vedella = 1610 + R –Pvedella –0,1 Ppa + Pporc
Suposeu que es coneixen els següents valors:

R = 100 (R =renda); Ppa = 100; Pporc = 500

Calculeu l’elasticitat- preu de la demanda de vedella quan el seu preu és de 1500 u.m. Com variaran els ingressos de la cooperativa si augmenta el preu de lavedella?

Qd=1600+100-1500-0,1(100)+500=700

ε=∆Q/∆P×p/q= -1×1500/700=-2,14


Si puja el preu de la vedella, els ingressos disminueixen.

Suposeu que ara el preu de la vedella és de 1000...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Indirectos
  • Amapro indirecto. ejemplo amaparo indirecto
  • Cargos indirectos
  • Amparo indirecto
  • Amparo Indirecto
  • amparo indirecto
  • Costos indirectos
  • Amparo indirecto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS