Industrializacion

Páginas: 5 (1121 palabras) Publicado: 9 de enero de 2015
Introducció 
La industrialització és el procés pel qual un Estat passa d'una economia basada en l'agricultura a una fonamentada en el desenvolupament. Fins al s XVIII, tot s’elaborava en petits tallers artesans distribuïts a les ciutats, no feien servir màquines i només utilitzaven eines.
A finals del s XVIII quan van començar a aparèixer les primeres fàbriques. Els orígens de laindustrialització van ser a Anglaterra, ja que en aquell moment reunia les condicions econòmiques perquè es produís la Revolució Industrial
- Les activitats industrials es van concentrar en determinats llocs, es a dir, en zones industrials.
- Les formes d'organització de treball va variar, es a dir, cada treballador tenia una feina específica dins la fàbrica.

Les Fàbriques d'Indianes
Les fàbriquesd'indianes van ser unes instal·lacions industrials dedicades a la producció d'indianes (teixits de cotó), que es van establir principalment a Barcelona i Mataró en el segle XIX. Fins al segle XVIII, els productes de cotó arribaren de l’Índia. Competien davant les manufactures locals de llana i seda. L'any 1746, Barcelona ja tenia mes de vint fàbriques una de les innovacions que destaca és la màquinade filar cotó. Les fàbriques d'indianes eren les més modernes en la indústria de l'època. Com a característiques podríem dir: concentració de la producció en un únic espai, divisió del treball en activitats diferents dins la fàbrica, organització jeràrquica del personal.
La indústria de les indianes també va generar la creació de companyies marítimes catalanes dedicades a l’exportació comercial aAmèrica i als principals ports europeus. Barcelona, Salou i Mataró es van convertir en els tres ports més actius de Catalunya, on les principals importacions eren els teixits, el sucre i el cacau.
A Catalunya es l’únic lloc a Europa on es produeix la revolució industrial sense carbó. Ve del camp es a dir d’aiguardent de la vinya; també es va exportar a Amèrica. Els pagesos es feien rics, i elsfills dels pagesos amb recursos visitaven ciutats i intentaven exportar els mètodes de la resta d'Europa a Catalunya.

L’aparició de les fàbriques i el procés de mecanització
La manufactura del cotó va néixer i es desenvolupà de manera associada al comerç colonial. Fins al principi del segle XVIII, els productes de cotó arribaren exclusivament de l'Índia i foren comercialitzats per granssocietats empresarials, com per la regió Britànica de les Índies Orientals; Aquestes companyies toparen amb l'oposició de les manufactures locals de la llana i la seda, que veien en el producte un perillós competidor. Cap a l'any 1700, aquests productors de llana i seda aconseguiren la prohibició de la importació de les indianes. Amb aquesta llei es donà via lliure a la formació de manufacturesd'indianes que importaven la primera matèria.
En els seus inicis, una bona part de la producció tèxtil s'orientà a cobrir les necessitats del mercat interior, creant la base per una economia d'intercanvis generalitzada i impulsant la millora del sistema de transport interior. Però es va veure que lo millor pel creixement industrial fou el mercat exterior. Aquest nou mercat no presentava problemes decompetència i feia possible l'obtenció de beneficis molt elevats. 
Les invencions principals van ser: la llançadora volant, la màquina de filar manual, i la màquina de vapor.
El capital necessari per finançar les primeres indústries provenia tant dels beneficis de l'agricultura transformada en empresa, com dels guanys del comerç ultramarí amb les colònies.

Vapors i colònies
El desenvolupamentdefinitiu en el tèxtil va ser partir de la tercera dècada del segle XIX. L'any 1832 s'instal·là a Barcelona la primera fàbrica de tot Espanya que utilitzava la màquina de vapor per moure les màquines de teixir i filar.
Aquests importants centres es van trobar amb la manca de matèries primeres com el ferro i el carbó, que s'havien d'importar, i van impedir el desenvolupament d'una indústria...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Industrialización
  • industrialización
  • Industrializacion
  • La Industrialización
  • Industrializacion
  • Industrializacion
  • INDUSTRIALIZACION
  • Industrializacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS