Intocable

Páginas: 3 (564 palabras) Publicado: 7 de enero de 2015
Treball pel·lícula: Intocable.

Explica i valora l’autonomia d’en Phillipe en els binomis autonomía/autodeterminació i autonomía/independencia.
Autonomia: Phillipe te la capacitat de prendredecisions personals sobre com viure pero no pot desenvolupar-les per ell sol perquè es tetraplègic i necesita ajuda d’altres persones.
Autodeterminació: te autodeterminació ja que la seva malaltia nol’influeix en la capacitat i el dret de la seva persona per actuar lliurement i prendre decisions pròpies i assumint els riscos.
Autonomia: Phillipe necesita ajuda per fer totes les necessitats bàsiquesde la vida i les no bàsiques també ja que no es pot valer per ell sol físicament la seva autonomía a la hora de moure’s es nula.
Independència: Phillipe no te cap independencia, necesita ajuda pertotes les activitats de la vida diaria.
Quin grau de dependencia presenta en Phillipe segons la llei de dependencia española? A quins recursos tindria accés segons la llei?
Grau 3: gran dependenciadiverses vegades al dia, necesita la presencia d’una altre persona
Prestació económica d’assistència personal que te com objectiu la contractació d’assistència personal durant un nombre d’hores quefaciliti al beneficiari l’accés i tambe una vida mes autónoma.
Prestació económica per cures a l’entorn familiar i suport a persones cuidadores no professionals.
Prestació económica vinculada alservei.
Valora quina qualitat de vida te en Phillipe segons els indicadors de qualitat.
Benestar emocional: autoconcepte
Relacions interpersonals: interaccions, relacions, suports
Benestar material:estatus econòmic, habitatge
Desenvolupament personal: educació, comp.professional, acompliment
Benestar físic: atenció sanitaria
Autodeterminació: metes i valors personals, eleccions.
Inclusiósocial:
Drets: Humans i legals-.
Quin tipus de suports personals, tècnics etc… utilitza? Quina es la intensitat d’aquets supports?
·En Driss el noi que l’ajuda
·la cadira de rodes
·La casa adaptada...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • intocables
  • Intocable
  • El Intocable
  • Intocable
  • Intocable
  • intocable
  • Intocable
  • INTOCABLES

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS