JJOO BARCELONA

Páginas: 17 (4216 palabras) Publicado: 9 de enero de 2014
ÍNDEX


Introducció
- Pregunta del treball
- Objectiu
- Metodologia

Teòrica
- Descripció
- Presentació del tema
- Canvis principals
- Antecedents
- Les 5 zones olímpiques
- Infraestructures generals
- Despeses
- Comparació de l’abans i el després

- Estudi d’un edifici o instal·lació
- Arquitecte
- Fitxa tècnica
- Dades Geomètriques
- Funcions- Comparació amb Olimpíades Berlin ‘36

Experimental
- Disseny d’un edifici pels possibles jocs d’hivern de BCN
- Àrees del edifici, mides
- Funció
- Instal·lacions
- Sostenibilitat
- Cost

Conclusió

Bibliografia

Introducció


Pregunta del treball:
És vigent la utilitat de les transformacions arquitectòniques del 1992?

Objectius:
- Descobrir els canvisarquitectònics de les quatre zones olímpiques.
- Conèixer les infraestructures generals que es van construir.
- Saber les especificacions de les instal·lacions, com ara el cost, les dades arquitectòniques, etc...
- Conèixer la funcionalitat de les instal·lacions des del 1992 fins a l’actualitat.

Metodologia:
Durant aquest projecte de recerca ens hem repartit els diferents apartats per tal deque tothom treballes per igual, ràpid i bé. La Maria Forcada i la Maria Navarro van fer la part teòrica del treball, mentre el Víctor Segura es va encarregar de la part experimental. Dins la part teòrica es van dividir equitativament les feines treballant les dues per igual.

Part Teòrica:

Descripció:
El treball de recerca que hem fet, és sobre la transformació que es va produir a la ciutatde Barcelona per les Olimpíades dels 1992.
Ens hem informat de quins han sigut els canvis arquitectònics i les infraestructures que es van construir abans d’aquell any. Quina va ser la necessitat de transformar la ciutat per les Olimpíades i era perquè que hi havien zones de Barcelona que estaven molt marginades i amb dèficits infraestructurals i d’edificis. Tampoc hi havien gaires serveis ialgunes famílies vivien en situacions decadents, o zones simplement deshabitades. Un altre problema era la mala comunicació dins la ciutat i la formació d’un caos en la circulació amb transports. Per saber com va ser la transformació total que és va fer, primer em buscat informació i ens hem informat del que hi havia abans a Barcelona, com era la ciutat i els problemes que hi presentava.
Desprèsens hem especificat en les diverses zones Olímpiques que es van fer a la ciutat, i les principals infraestructures que s’hi van construir. Això es el que ens interessa més a nosaltres, ja que volíem saber les obres arquitectòniques i les infraestructures que s’hi van fer durant aquell període. Vam voler especificar les característiques que definien aquests edificis i infraestructures. Per això ensvam centrar en un edifici i ens n’hem informat de les dades més importants i rellevants, com ara els elements arquitectònics, el cost, les instal·lacions, etc...


Presentació del tema:
Els Jocs Olímpics d'estiu de 1992, oficialment Jocs Olímpics de la XXV Olimpíada, es van celebrar a la ciutat de Barcelona entre els dies 25 de juliol i 9 d'agost de 1992. Hi van participar 9.356 atletes de169 comitès nacionals, que competiren en 32 esports i 286 especialitats.
La cerimònia inaugural va tenir lloc a l’Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest va ser renovat completament per tal d'acollir els Jocs Olímpics de Barcelona al 1992 i només se'n va conservar la façana. Al voltant d'aquest estadi s'hi aixecà l'Anella Olímpica, formada per algunes instal·lacions, com les piscines Picornell o elPalau Sant Jordi. També es construïren noves instal·lacions arreu de la ciutat, especialment per acollir nous esports per a les olimpíades. Els Jocs Olímpics es van caracteritzar per la seva descentralització en diferents zones properes a la ciutat que van suposar un important esforç de renovació d'infraestructures.
Va ser aquest el motiu per a construir diverses viles olímpiques amb grans obres...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • jjoo barcelona 1992
  • Jjoo
  • Jjoo
  • Jjoo
  • JJOO
  • barcelona
  • Barcelona
  • barcelona

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS