JOHN LOCKE 2

Páginas: 6 (1353 palabras) Publicado: 3 de mayo de 2015
COMENTARI
DE TEXT
“JOHN
LOCKE”
Carlos Guerreo
B22
Silvia Gil

"Dic, doncs, que per tenir les idees de substàncies que, en ser conformes a
les coses, puguin subministrar-nos un coneixement real, no basta, com
passa amb els modes, posar juntes idees que siguin compatibles, encara
que no hagin existit mai anteriorment de tal manera; per exemple, les
idees de sacrilegi, perjuri, etc., eren ideesreals i vertaderes tant abans
com després d’haver existit coses d’aquesta mena. Sinó que, com que
suposem que les nostres idees de substàncies són còpies que es refereixen
a arquetipus que es troben fora de nosaltres, cal que s’hagin constituït
d’acord amb coses que existeixen o hagin existit; no poden consistir només
en idees unides a voluntat en els nostres pensaments, sense haver estat
extretes decap model, encara que no percebéssim cap inconsistència en
aquesta combinació. Perquè, com que no sabem quina és la constitució
real de les substàncies, de la qual depenen les nostres idees simples i que
és, a més, la causa real del fet que algunes d’elles vinguin estretament
unides i altres s’excloguin mútuament, són molt poques les idees d’aquest
tipus de les quals podem saber si són o noconsistents en la natura, més
enllà del que ens diu l’experiència o l’observació sensorial. Aquest és, en
conseqüència, el fonament de la realitat del nostre coneixement referent a
les substàncies: el requeriment que totes les idees complexes que
apliquem a les substàncies siguin constituïdes només per les idees simples
que hem pogut descobrir coexistents en la natura. Sent aleshores les
nostres ideesvertaderes còpies, encara que potser no gaire exactes, seran
també objecte de coneixement real (en la mesura que en tenim cap). El
qual (com ja s’ha demostrat) descobrirem que no arriba gaire lluny: però
en la mesura que ho fa, és coneixement real. Siguin quines siguin les idees
que tenim, l’acord que veiem que tenen les unes amb les altres és
coneixement."
LOCKE, Assaig sobre l' enteniment humà.Llibre IV. Capítol IV

1. Expliqueu breument (entre seixanta i cent paraules) les idees
principals del text i com hi apareixen relacionades. [2 punts]
En aquest fragment observem com John Locke afirma, que les idees
simples que nosaltres percebem existeixen o han d’existir. No poden ser
meres invencions nostres sense cap tipus de sentit ja que no sabem quina
és la constitució reial d’aquestesidees, no naixem amb aquesta capacitat.
Hem de crear les nostres idees a partir de les simples i així tenir la certesa
de que són vertaderes.

2. Expliqueu breument (entre cinc i quinze paraules en cada cas) el
significat que tenen en el text les expressions següents: [1 punt]
a) «arquetipus»: Model original que serveix com a pauta per imitar-lo.
b) «substància»: En el que es fonamenta la realitat.3. Expliqueu el sentit de l’afirmació següent, de John Locke, i els
arguments d’aquest autor per a justificar-la: «Sinó que, com que
suposem que les nostres idees de substàncies són còpies que es
refereixen a arquetipus que es troben fora de nosaltres, cal que s’hagin
constituït d’acord amb coses que existeixen o hagin existit; no poden
consistir només en idees unides a voluntat en els nostrespensaments,
sense haver estat extretes de cap model, encara que no percebéssim cap
inconsistència en aquesta combinació. Perquè, com que no sabem quina
és la constitució real de les substàncies.» (En la resposta, us heu de
referir als aspectes del pensament de Locke que siguin pertinents, encara
que no apareguin explícitament en el text.) [3 punts]
El filòsof Locke diu que els humans necessitem queles nostres idees es
fonamentin principalment en còpies perfectes, o arquetipus de
substàncies existents, això ho diu perquè ha arribat a la conclusió de que la
nostra raça neix sense cap tipus d’idea innata (de naixement).Per altre
banda confirma que no som capaços de crear una idea mitjançant el
pensament de nosaltres mateixos, sinó que hem de basar-nos en altres ja
existents per poder arribar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • John Locke 2
  • John locke
  • John locke
  • John Locke
  • John Locke
  • John locke
  • John Locke
  • John locke

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS