khnj

Páginas: 2 (285 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014
1) A l'exercici 1.4.1 del dossier de la pràctica 4 , has hagut de dibuixar amb GeoGebra els gràfics de 4 funcions f(x)=2x-3; g(x)=x2-4;h(x)=x2-2x+1 i m(x)=-x3+x2-x+2 i assenyalar uns punts sobre ells.
.

1.1) Quina és la imatge de -1 de la funció f(x)=2x-3? (En aquest casconeixes la x i cal que trobis la y)

1.2)Quines són les antiimatges de 0 per la funció g(x)=x2-4? (N'hi ha dues i en aquest cas coneixes la y ical que trobis la x)

1.3) Quin és el punt de tall amb l'eix d'abscisses de la funció h(x)=x2-2x+1? Dóna les coordenades (x,y) d'aquestpunt.

1.4)Quin és el punt tall amb l'eix d'ordenades de la funció m(x)=-x3+x2-x+2? Dóna les coordenades (x,y) d'aquest punt.


2) Lagràfica representa l'afluència de públic a uns grans magatzems al llarg de tot un dia.

2.1) (1 punt) Digues a partir del gràfic quin és l'horarien que l'establiment és obert.
esta obert de 9 a 21
2.2)En quins intervals el gràfic és decreixent?
Es descreixent de 13 a 15 i de 19 a212.3) A quina hora hi va haver més afluència de públic? Quantes persones hi havia als grans magatzem en aquella hora?
A les 19h i havia500 persones
2.4)Quantes persones hi havia aproximadament a l'establiment a les sis de la tarda?
Hi havia 150 persones
2.5)Segons el gràfic,digues a quines hores hi havia 100 persones a l'establiment. (pots donar l'horari aproximat)
A les 19:30h a les 15h ia les 19:50
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS