La borsa 2009

Páginas: 6 (1324 palabras) Publicado: 2 de diciembre de 2009
Assignatura | Productes i Serveis Financers i d’Assegurances |
Professora | Sra. Olga Morraja |
Alumne | Srta. Tatiana Chris Domínguez Araujo |
Curs Acadèmic | 2009 - 2010 Matins |

SUMARI |


CAPITOL | TEMA | PÀGINA |
1 | INTRODUCCIÓ | 2 |
| | |
2 | INTERMEDIARIS FINANCERS | 3 |
| | |
3 | EMPRESES DE SERVEI D’INVERSIÓ | 4 |
| | |
4 | EMPRESES COTITZADES | 5 |
| | |5 | EMPRESES D’ASSEGURANÇA | 6 |
| | |
6 | REPRESENTACIÓ INTITUCIONAL | 6 |
| | |
7 | CONFERÈNCIES | 7 |

1. INTRODUCCIÓ |
|

Borsadiner s'ha convertit en la fira més important d'Espanya per a professionals del món financer, estalviadors i inversors.

La seva àmplia sala d'exposicions, els seus debats, presentacions, conferències i trobades el converteixen en el lloc més adequatper conèixer els últims productes financers, les tendències del mercat i les experiències més interessants en altres països.

En aquesta la seva novena edició ha estat promoguda per l'Associació Barcelona Centre Financer Europeu i compta amb el suport de la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

Es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya durant els dies dijous29, divendres 30 i dissabte 31 octubre del 2009.

Fent comparació amb anys enrere el Borsadiner va ampliar els metres quadrats del saló d'exposicions (més de 2.000 metres quadrats) amb la intenció de rebre a més de 20.000 visitants (xifra de visitants a l’any 2008).

A l'àrea de professionals, Borsadiner a convocat autoritats del mercat i experts de la Unió Europea i dels Estats Units per abordarels temes que més preocupen al sector.

PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA

2. INTERMEDIARIS FINANCERS |
|

Els estalviadors i els inversors poden trobar-se a llocs molt distants els uns dels altres. Per poder fer arribar els diners dels estalviadors als inversors sorgeixen el que anomenem Els intermediaris financers.

Els intermediaris bancaris quan creen diner, concedeixen préstecs per unaquantitat superior a les reserves totals, augmenten la demanda agregada i influeixen en l'activitat econòmica. Presents aquest any al saló del diner:

Self Bank, La Caixa, Inversis Banco, IW Bank, BBVA, Banco Sabadell.

Totes aquestes entitats atresoren una ampla experiència en la intermediació borsària i en la gestió del patrimoni.
Generalment ofereixen una atenció professional i personalitzadaals seus clients , amb una ampla gama de serveis relacionats amb productes financers: accions, bons i obligacions, derivats, fons d’inversió, fons de pensions,etc.

3. EMPRESES DE SERVEI D’INVERSIÓ |
|

Empresa de serveis d'inversió (ESI), és un terme del dret econòmic espanyol usat per definir una entitat financera que es dedica a prestar serveis d'inversió a tercers. Les ESI té un règimjurídic específic, definit en la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.
Existeixen 3 tipus d'empreses de serveis d'inversió:

* Societat de valors: La societat de valors (SV) és la categoria més flexible de les tres, podent realitzar qualsevol tipus d'activitat definit en la Llei del Mercat de Valors.

* Agència de valors: Una agència de valors (AV), només pot operar per compted'altri, En particular, una agència de valors no pot:
* Negociar per compte propi.
* Assegurar una subscripció d'emissions o una oferta pública de venda.
* Concedir crèdits o préstecs a inversors.

* Societat Gestora de carteres: La societat gestora de cartera (SGC) està encara més limitada que la AV. En particular, les seves funcions estan limitades legalment a:
* Gestionarcarteres d'inversió d'acord amb els mandats conferits pels inversors.
* Assessorar empreses sobre estructura del capital, estratègia industrial i qüestions afins, així com l'assessorament i altres serveis en relació amb fusions i adquisicions d'empreses.
* Assessorar sobre inversió en instruments financers.

4. EMPRESES COTITZADES |
|
PRESES DE SERVEI D’INVERSIÓ

En Aquesta la novena...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Borsa
  • bors
  • Borsa
  • bors
  • guerra de los bors
  • Fira de la borsa
  • La borsa "català"
  • 2009

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS