La cultura (si los tiburones fueran hombres)

Páginas: 2 (396 palabras) Publicado: 11 de diciembre de 2011
A idea principal é a particularidade da sociedade humana, a cal se caracteriza pola súa cultura, e a influencia que existe entre o biolóxico e a cultura.
A vida en sociedade xa existía nos animaisprevios ao ser humano. En cambio, o ser humano levou este modelo a unha maior elaboración, e caracterizou a sociedade humana pola súa cultura. O ser humano é un ser que ten que facerse, é dicir, levara cabo u proxecto de vida individual, o cal se realiza nun marco “sociocultural”.
A cultura é algo diferente da natureza biolóxica. A pesar disto, existe unha influencia entre esta e a bioloxía: Acultura non abstrae o humano da base zoolóxica, e a bioloxía humana está modificada pola cultura. “A cultura é o modo humano de satisfacer as esixencias biolóxicas”. A cultura ten unha dimensiónbiolóxica, é dicir, está influída polo peculiar sistema nervioso humano, o código xenético, etc.
Incluso algúns estudosos chegaron a conclusións extremistas, nas que todo fenómeno “debe ser reducido á súasuposta orixe biolóxica”. Incluso a arte e a relixión.
No segundo texto faise unha crítica á cultura e á sociedade humana, valéndose dunha metáfora: como sería se os tiburóns fosen homes, e, polotanto, tivesen cultura?
Tamén segue a idea da particularidade da sociedade humana debido á súa cultura, e a influencia entre o biolóxico e o cultural.
Ademais engade a idea da dependencia dos sereshumanos con respecto a outros, aínda que esta dependencia estea “disfrazada” por medio de “toda clase de alimentos”, “auga fresca”, “medidas sanitarias”, “grandes festas”, etc.
Os tiburóns fanreferencia á xente que ten diñeiro, á xente que dirixe, etc. Mentres que os peixiños sería os cidadáns de a pé.
“Nas escolas ensinaríanlles aos peixiños a entrar nas fauces dos tiburóns.” No moralensinaríanselles que deben obedecer aos tiburóns, e estes se ocuparían do seu futuro. Na realidade traduciríase como a pasividade e a obediencia dos cidadáns.
Os tiburóns farían crer aos peixiños que son...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • si los tiburones fueran hombres
  • Critica "si los tiburones fueran hombres"
  • si los tiburones fueran hombres
  • Si yo fuera hombre....
  • Si yo fuera
  • si yo fuera
  • si yo fuera...
  • y si yo no fuera

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS