La gestió de recursos humans a internet.

Páginas: 5 (1018 palabras) Publicado: 4 de diciembre de 2010
La Gestió de Recursos Humans a Internet.
Comportament humà en l’organització.

PRIMERA PART. (Webs de recursos humans a Internet) (1 pàg.)

1. Cerca i indica 3 webs especialitzades en recursos humans i resumeix el tractament que es fa de les definicions “gestió de persones o recursos humans” (es a dir que s’entén per “gestió de persones o recursos humans”?).
www.arearh.com/www.expansionyempleo.com / www.rrhhmagazine.com / www.rrhhdigital.es / www.losrecursoshumanos.com/ www.rrhh-web.com/ www.fororecursoshumanos.com/ www.factorhuma.org
Es discuteix en alguns articles sobre el significat del terme “recursos humans”, les seves aplicacions, la perspectiva i sentit. Els recursos humans es tot allò que té a veure amb la naturalessa de les relacions de treball i totes lesdecisions, accions i qüestions vinculades. Els factors influyents en el comportament humà en el sí de les relacions de treball formen part de la gestió de persones, tot i què el departament anomenat “gestió de personal” es redueix de manera més limitada a les funcions administratives del personal. Així es parla de força o motor de l’empresa, actius, gestió dels recursos humans, eines, maneres detreballar, processos, competencies, orientació estratègica, marketing, etc. i es pot entendre així la mena d’administració, organització i gestió del capital humà que fa una organització.

2. Cerca i descriu breument tres tendències o temes de recursos humans que apareixen amb recurrència en les webs visitades o en les fonts consultades (articles…).

En general en les webs consultades es podentrobar les següents tendencies recurrents: a) problemes de comunicació interna en les empreses; conflicte conciliació vida familiar-treball; retenció de talent, motivació i compromís; selecció de personal i perfils de candidats; treball d’équip i lideratge; sistemes d’informació dels recursos humans; formació continua; riscos psicosocials, ergonómics, físics i de seguretat; costos laborals; habilitatsdirectives i mandos intermitjos, etc. i es tracta de descriure breument en que consisteixen cadascuna de les tres tendències cercades.

3. Indica com i de quina manera les tendències o temes identificats en la pregunta anterior poden condicionar i afectar el rol del responsable de la gestió de persones dins les empreses.

Els responsables de la gestió de persones han de respondreadequadament, de manera especialitzada i assumir el seu grau de responsabilitat en concordància amb el seu rol i funcions en l’empresa. El poder obtenir coneixement respecte les tendències o els temes més importants de la gestió de persones necessàriament ha d’afectar les estratègies, les operacions i les activitats dels responsables de gestió de persones en les empreses. Això es concretarà en lesactuacions e incidencia en la gestió dels recursos humans en diferents àmbits i nivells,
1. Nivell corporatiu: Establir estrategies i polítiques que puguin respondre els principals temes importants (conflictes, problemes, retenció de talent, motivació, compromís...etc.)
2. Nivell operacional: Ocupar-se del rendiment i/o els resultats, de la formació, de la seva motivació, etc.
3. Nivelld’especialista: Assumir i implicar a tots els responsables de l’empresa en la gestió de persones en aquesta tasca específica.

SEGONA PART. (Anàlisi d’una situació) (2 pàg.)

1. Quines són les necessitats que volen satisfer els dos tècnics segons la teoria de Maslow?

El tècnic A vol satisfer: a) la necessitat d’estima i posició ja que li preocupa la seva autoimatge i b) les d’afiliació perel valor que té per ell la relació amb les persones del grup.

El tècnic B vol satisfer: a) la necessitat de seguretat per tal de no perdre altres ocupacions; b) les de estima/posició doncs li preocupa la imatge que està donant als seus superiors i c) les de afiliació per el valor que té per ell el treball d’equip.

2. Per tal de resoldre el conflicte quins aspectes en la gestió de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Recursos humans
  • Recursos humans
  • Recursos Humans
  • El Departament De Recursos Humans
  • Recursos en el Internet
  • RECURSOS INTERNET
  • Gesti N De Recursos
  • Tema 5 Departament De Recursos Humans

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS