El Departament De Recursos Humans

Páginas: 3 (587 palabras) Publicado: 9 de junio de 2012
Tema 5 El departament de recursos humans

1.1 L’element humà dins l’empresa

Importància de l’element humà dins l’empresa
Està format per les persones que col.laboren en l’organització il’evolució de l’activitat empresarial. Els components de l’element humà són fonamentalment aquests:

EMPRESARI: Es l’emprenedor que ha format l’empresa i que la dirigeix. No sempre la dirigeix i es llavorsquan s’els anomena accionistes o socis no directors. Després surt la figura de l’anomenat empresari professional que és el que dirigeix l’empresa pero que no és el director i dirigir l’empresa per aell es un projecte professional.
TREBALLADORS: Són la fuerza de treball de l’empresa. A Canvi de la seva forsa s’els hi dona un salari, podríem dir que són un dels elements més importants dinsl’empresa.
L’element humà és el fet diferenciador de les empreses, perquè és únic e irrepetible de l’organització. Les màquines és poden copiar adquirir però les persones no. Si una empresa pot envoltar-se degrans professional tendrá clarament un avantatge competitiu clar en el mercat. Els treballadors haurien de combinar tècnica professional i intèl.ligencia emocional.
. La inteligència emocional
Lainteligencia emocional es pot definir com l’habilitat que ens permet conèixer i dominar les nostres emocions. Altres habilitats que la caracteritzen són : L’enfrontament de l’estrés, desenvolupament del’empatia i prou motivació.

Els components de l’inteligencia emocional són cinc:
1) Conèixer les pròpies emocions.
2) Conduir les emocions.
3) Automotivació
4) Empatia
5)Conduir les relacions.

1.2 El departament de recursos humans
El departament de recursos huan és aquell que s’encarrega de tot el que té a veure amb l’element humà de l’empresa,independentment de aquin departament es trobin.
Hi ha diferents models de gestió de recursos humans i estan determinat per la relació entre la participación del treballador i l’autoritat de la direcció. La majoria...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tema 5 Departament De Recursos Humans
  • Recursos humans
  • Recursos humans
  • Recursos Humans
  • La gestió de recursos humans a internet.
  • recursos humans pac 3 2013
  • Diseno departamento de recursos humanos
  • Areas Del Departamento De Recursos Humanos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS