La Importància De Les Habilitats Socials En L'Educació Infantil

Páginas: 4 (818 palabras) Publicado: 8 de octubre de 2012
LA IMPORTÀNCIA DE LES HABILITATS SOCIALS EN L’EDUCACIÓ INFANTIL
Abans de començar a parlar de la importància de les habilitats socials en l’educació infantil, caldria definir què són.
Leshabilitats socials són un “conjunt de conductes emeses per un individu, en un context interpersonal, que expressa els sentiments, les actituds, els desigs, les opinions o els drets d’aquest individu d’unamanera adequada a la situació, respectant aquestes conductes en els altres i que, generalment, resol els problemes immediats de la situació mentre minimitza la probabilitat de problemes futurs”.
Granpart dels temps, ens trobem en continua interacció amb les persones que ens envolten, donat que és un fet que no vivim aïllats/des.
Vivim en societat i és per això que devem practicar les habilitatssocials, perquè ens ajuden en les nostres relacions amb la resta i amb nosaltres mateixa; tenir habilitats socials ens proporciona salut, entenent la salut com el benestar físic, psíquic i social.Quan parlem de la importància de les habilitats socials en l’educació infantil, podem fer-ho des de 2 punts de vista diferents.
D’una banda podem parlar de la importància que tenen les habilitatssocials per a nosaltres, els/les educadors/es, a l’hora de comunicar-nos amb els/les nens/es, les famílies i la resta de la comunitat educativa, ja que hem de ser capaços d’escoltar els altres i al mateixtemps donar la nostra opinió sense ferir-los. Sols si posem en pràctica les nostres habilitats socials podem crear un clima de seguretat, confiança, on tots/es els/les membres de la comunitat educativapuguem estar cooperant i treballant pel benestar dels nostres nens/es, evitant conflictes innecessaris que puguin perjudicar la nostra tasca educativa. En les nostres relacions amb les famílies hemde ser capaços de reconèixer la seua validesa, per tant hem de transmetre’ls que estan preparats per educar el seu nen/a i que l’escola i en definitiva la nostra tasca educativa és un complement de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Habilitats Socials
  • importancia musica a l'educació infantil
  • Habilitats Socials
  • Habilitats Socials
  • Didàctica De L'Educació Infantil
  • Habilitats socials
  • l'educació infantil al non
  • Accidents En L'Educació Infantil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS