La marcara de hierro

Páginas: 4 (989 palabras) Publicado: 23 de febrero de 2011
INSTITUCIONES DE DERECHO COMUNITARIO
I.-INTRODUCCIÓN AO PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA
Lección 1.- O rexionalismo internacional e o proceso de integración europea
1.-Métodos e factores daintegración
2.-O proceso de integración europea. Primeiros ensaios e realizacións

Lección 2.- Evolución e desenvolvemento do proceso de integración europea
1.-O Plan Schuman e a creación dasComunidades Europeas
2.- O relanzamento do proceso de integración: da Acta Única Europea ao Tratado da Unión Europea e as súas reformas
3.- Os intentos de "constitucionalización". OTratado de LisboaII.-A UNIÓN EUROPEA. ASPECTOS XERAIS.
Lección 3.- A Unión Europea. Estructura xeral
1.-Caracteres xerais da Unión Europea
A- A personalidade xurídica da Unión Europea
B- Os obxectivos eprincipios da Unión Europea
2.- A adhesión e a retirada da Unión Europea
A- Proceso e requisitos da adhesión. A ampliación
B.- A retirada da Unión Europea
3.-A acción exterior da Unión Europea. Asparticularidades da PESC

Lección 4.- A Unión Europea e o individuo.
1.-A protección dos dereitos fundamentais na Unión Europea
2.-A dimensión política na participación do individuo no procesode integración europea.
A- A ciudadanía da Unión
B- A participación dos ciudadanaos na vida política da Unión

III.-O SISTEMA INSTITUCIONAL DA UNIÓN EUROPEA.
Lección 5.- Principios deFuncionamento
1.-Principio de Unidade Institucional
2.-Principio de Diversidade Funcional
3.-Principio de Equilibrio Institucional

Lección 6.- O Consello Europeo
1.- Orixes e evolución
2.-Composición
3.- Organización e funcionamento
4.- Competencias

Lección 7. O Consello
1.- Composición
2.-Organización e Funcionamento. O COREPER.
3.-Competencias.
A-O poder normativo.Procedimientos de votación.
B-Outras Competencias.

Lección 8.- A Comisión.
1.-Composición e procedemento de elección. Características
2.-Funcionamento.
3.-Competencias.
A-A iniciativa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hierro
  • El Hierro
  • el hierro
  • El hierro
  • hierro
  • Hierro
  • El hierro
  • el Hierro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS