La nutrició en els animals

Páginas: 11 (2554 palabras) Publicado: 14 de mayo de 2014
. LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS I.
1. LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS.
Els animals són organismes de nutrició heteròtrofa, amb teixits pluricel•lulars, per a qual cosa necessiten
-Un medi intern, en contacte amb cèl•lules
-Superfícies d’intercanvi entre el medi intern i el medi extern.
1.1 Les superfícies d’intercanvi.
-Superfície d'absorbció digestiva. Penetren els nutrients de la digestió.-Superfície respiratòria. Els gasos entren i ixen, per difusió
-Superfície excretora. Les substàncies de rebuig passen fins a l'exterior.
1.2 El procés de la nutrició.
Els animals són heteròtrofs (elaboren les seues molècules orgàniques a partir d'altres que ja existeixen i, així, obtenen la matèria amb la qual construeixen les seues estructures i l’energia que necessiten per a fer els seusprocessos vitals).
-Ingestió. Captació dels aliments del medi intern i incorporació a l'organisme.
-Digestió. Els aliments es converteixen en molècules més senzilles (nutrients) que poden ser incorporades al medi intern. Els productes no digerits formaran la femta que serà eliminada en el procés d'egestió.
-Circulació. Els nutrients i l'oxigen es distribueixen a totes les cèl•lules de l'organismepluricel•lular.
-Excreció. Metabolitzen i es produeixen unes substàncies de rebuig, els transporta fins que les expulsen a l'exterior.2. LA DIGESTIÓ I. EL PROCÉS EN ELS INVERTEBRATS.
2.1. La digestió. Definició i tipus.
TIPUS. Intracel•lular (dins les cèl•lules), extracel•lular (fora, a l'interior d'una cavitat gàstrica o d'un tub digestiu) o mixta (amb les dues etapes).
2.2. Ladigestió en els invertebrats.
FILUMS SENSE APARELL DIGESTIU.
PORÍFERS --> Digestió intracel•lular. Cèl•lules flagel•lades, els coanòcits, creen corrent d'aigua que arrosseguen l'aliment fins a l'interior. Mitjançant fagocitosi, són introduïts on els amebòcits, s'encarreguen de la seua digestió.
CNIDARIS--> Tipus de digestió mixt. Capturen les preses amb els tentacles on es troben els cnidòcits,que els inoculen una sèrie de substàncies que en produeixen la paràlisi. Dins la cavitat experimenten una digestió parcial. Les partícules semidigerides són captades mitjançant endocitosi per les cèl•lules de les parets de la cavitat, que culminen la digestió a l'interior de la cèl•lula.
FILUMS AMB APARELL DIGESTIU.
PLATIHELMINTS--> Té digestió mixta, però predomina la fase extracel•lular.Presenten n esbós de tub digestiu, amb boca, esòfag, intestí ramificat, i mancat d'anus. A l'extrem cec s'emmagatzemen els excrements eliminats mitjançant rentat intestinal.
ANÈL•LIDS--> Té digestió extecel•lular. Presenta un tub digestiu complet. Consta de boca, faringe, esòfag, pap (que emmagatzema l'aliment), pedrer (que el tritura) i intestí amb anus.
MOL•LUSCOS--> El seu tub digestiu éscomplet. La boca està especialitzada en funció del tipus d'alimentació. L'intestí s'obri a l'exterior en un anus i una glàndula hi aboca els enzims digestius, l'hepatopàncrees.
ARTRÒPODES--> Té un aparell digestiu complet amb especialitzacions. La boca té diversos tipus, segons el tipus d'alimentació. L'esòfag és curt i l'estòmac és un pap emmagatzemador i un pedrer triturador. Els crustacispresenten, també, un hepatopàncrees i, en l'estòmac, un molinet gàstric que ajuda a la trituració.
EQUINODERMS--> Té un aparell digestiu complet. La boca ocupa una posició central amb una dentadura peculiar (llanterna d'Aristòtil). L'estòfag és curt. L'anus ocupa una posició dorsal.
3. LA DIGESTIÓ II. EL PROCÉS EN ELS VERTEBRATS.
3.1 Generalitats.
És un tub digestiu amb glàndules annexes.
PROCESSOSQUE ES REALITZEN.
-Recepció de l'aliment
-Digestió dels nutrients.
-Absorció dels nutrients.
-Defecació o egestió.
-El tractament mecànic. Suposa la fragmentació de l'aliment (canvi físic) i el moviment del bol alimentari, gràcies a contraccions peristàltiques.
-El tractament mecànic. Els enzims dels sucs digestius i de la bilis rodueixen que s'alliberen molècules de dimensions xicotetes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Els animals en ls religions
  • els aparells implicats a la nutrició
  • Els Animals Invertebrats
  • ELS ANIMALS MES EXTRANYS DEL MON
  • animals
  • animals
  • Animals
  • animals

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS