La Volta

Páginas: 6 (1275 palabras) Publicado: 5 de diciembre de 2013
Graella d’autoavaluacióA1
A2
B1
B2
C1
C2
E
n
t
e
n
d
r
e
Compren-sió
Oral


Puc reconèixer paraules familiars i expressions molt bàsiques sobre temes propis de la família i l’entorn concret i immediat, si la gent parla a poc a poc i amb claredat.
Puc comprendre expressions i el vocabulari més freqüent relatiu a tot el que fa referència a la pròpia persona de manera mésimmediata (per exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, geografia local, ocupació). Puc copsar allò que és essencial de missatges i avisos curts, clars i senzills.
Puc comprendre els punts principals d’un discurs clar i estàndard sobre temes familiars, que es poden trobar normalment a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc.) Puc comprendre allò que és essencialde molts programes de ràdio i televisió de l’actualitat o sobre temes d’interès personal o professional, si la producció és relativament lenta i clara.
Puc comprendre conferències i discursos llargs i, fins i tot, seguir una argumentació complexa si el tema és relativament familiar. Puc comprendre la majoria de les notícies de televisió i els programes d’actualitat. Puc comprendre la majoria deles pel·lícules en registre estàndard.
Puc comprendre un discurs llarg, fins i tot, si les relacions que hi ha en el discurs són només implícites i no assenyalades explícitament. Puc comprendre programes de televisió i pel·lícules sense gaire esforç.
No tinc cap dificultat a comprendre qualsevol tipus de producció oral en directe o emesa pels mitjans de comunicació, fins i tot si la parla ésràpida com la d’un nadiu, a condició que tingui temps de familiaritzar-me amb l’accent.
E
n
t
e
n
d
r
e
Compren-sió

Lectora

Puc comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles, per exemple, en anuncis, cartells i catàlegs.
Puc llegir textos molt curts i senzills. Puc trobar informació específica i previsible en documents simples i quotidians com anuncis, prospectes, menús ihoraris i puc comprendre cartes personals curtes i senzilles.
Puc comprendre textos que utilitzin la llengua més freqüentment utilitzada en contextos quotidians o relacionada amb la feina. Puc comprendre la descripció de fets, sentiments i desitjos en cartes personals.
Puc llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista.Puc comprendre prosa literària contemporània.
Puc comprendre textos llargs i complexos sobre fets i textos literaris, apreciant-ne les diferencies d’estil. Puc comprendre articles d’especialitat i instruccions tècniques més llargues, fins i tot quan no pertanyen al meu camp d’especialitat.
Puc llegir amb facilitat qualsevol mena d’escrit, incloent-hi textos abstractes estructuralment olingüísticament complexos, com manuals, articles d’especialitat i obres literàries.
P
a
r
l
a
r
Interac-ció

Oral
Puc comunicar-me de manera senzilla a condició que l’interlocutor estigui disposat a repetir o a reformular més a poc a poc les seves intervencions i m’ajudi a formular el que intento dir. Puc formular i respondre preguntes senzilles sobre temes familiars o sobre temes relacionats ambnecessitats immediates.
Puc comunicar-me en tasques senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi senzill i directe d’informació sobre temes i activitats familiars. Puc mantenir intercanvis socials molt breus encara que, en general, no els entengui prou com per mantenir o dirigir una conversa per mi mateix.
Puc fer front a la majoria de situacions que poden aparèixer en el curs d’un viatgeen un indret on es parla la llengua objecte d’estudi. Puc participar en una conversa sense preparació prèvia sobre temes familiars o d’interès personal o relatius a la vida quotidiana (per exemple: família, lleure, feina, viatges i fets quotidians).
Puc comunicar-me amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius. Puc participar activament en una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • volta
  • alessandro volta
  • crema volteada
  • pila de volta
  • alessandro Volta
  • Crema Volteada
  • alessandro volta
  • Alessandro volta

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS