las cosas raras del mundo occidental

Páginas: 3 (545 palabras) Publicado: 29 de octubre de 2014
1. Després de llegir els paràgrafs anteriors fes un únic escrit, amb un mínim de 5 frases completes, que contesti a les preguntessegüents:
o Què és la radioactivitat?
o Què és un isòtop?
o Com actua el nucli dels isòtops radioactius?
o Quin element es va alliberar a l'explosió de la central de Fukushima? Què feia preocupar moltal govern japonès?

La radioactivitat és un fenomen que es produeix quan els àtoms d'alguns elements radioactius es transformen en atoms d'una altre element diferent desprès d'emetre radiacions.Els isòtops son dos o més àtoms d'un mateix element que tenen diferent nombre màssic com per exemple els de l'escrit: 127 l 135 l i 129 l . En el cas dels isòtops radioactius els53 53 53
seus nuclis actuen d'una manera inestable ja que varien els seus neutrons.
En la central de Fukushima es va alliberar l'isòtop radioactiuiode i va preocupar al govern japonès ja que patien que produís a la gent càncer de tiroide.


2. Omple la taula per cadascun dels 3 àtoms de iode que es citen a l'escrit anterior.
Isòtop Nombreatòmic Nombre màssic Nombre de protons Nombre d'electrons Nombre de neutrons
1: 53 127 53 53 74
2: 53 135 53 53 82
3: 53 129 53 53 76
3. Amb els valors que has escrit a la taula explica ladiferencia que veus entre aquests tres isòtops.
La diferencia entre els aquests isòtops és el seu nombre màssic degut al seu canvi de neutrons.
4. Recorda que en el primer lliurament vam parlar dela sublimació. El iode és una substància que sublima. Què és la sublimació? Quan el iode sublima, canvia el nucli dels seus àtoms? Justifica la resposta.
La sublimació es el procés en que canvial'estat sòlid a estat gasós, o estat gasós en estat solid, sense passar per l'estat líquid.
Apartat B
Llegeix amb atenció l'article Pastilles de iode i fuites nuclears
Fes un únic escrit, amb un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LAS COSAS MAS RARAS DEL MUNDO
  • algunas cosas,nombres y sitios raros en el mundo
  • 10 Cosas raras en el mundo
  • Cosas Raras En El Mundo
  • Cosas raras
  • Cosas Raras
  • cosa rara
  • la cosa rara

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS