latin

Páginas: 4 (798 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2013
LES CLASSES SOCIALS

El poble romà (Populus Romanus) estava constituït per dos grans grups: homes lliures i esclaus.

ÈPOCA MONÀRQUICA

En la població de la Roma monàrquica cal distingir entrepatricis, plebeus, clients i esclaus.

Els patricis són els membres de les primitives gentes. Les gentes agrupades en tres tribus formaven el populus, és a dir, el conjunt de ciutadans que gaudiende tots els drets polítics i civils.

Els plebeus eren descendents dels llatins que s’instal·laren a Roma. Eren ciutadans sense privilegis, és a dir, no tenien drets polítics.

Els clients sónhomes lliures però jurídicament lligats als patricis pel ius patronatus. El client té l’obligació de testimoniar el seu respecte al patró amb la salutatio i de posar-hi a disposició fins i tot la sevapersona i els seus béns. En compensació té dret a la protecció del patró i a rebre regals (sportulae) quan es presenta a fer la salutatio. Els iura patronus són protegits per la llei; ni el clientpodia desentendre’s del patró ni el patró repudiar el client.

Els esclaus, fonamentalment presoners de guerra o també fills d’esclaus, en un principi estaven integrats a la família a la qualpertanyien. Eren sota el poder absolut del paterfamilias, però podien ser alliberats bé per manumissió o bé per testament, amb la qual cosa es convertien en lliberts. Els lliberts eren, doncs, esclaus manumesoso que, simplement, havien pogut comprar-se la llibertat, car se’ls permetia acumular un fons anomenat peculium.


Servi Tul·li va introduir una transformació radical en l’organització social, enbasar la jerarquia no en el naixement, sinó en la fortuna. Es produeix la divisió de la societat en:

Ciutadans: patricis i plebeus.
No ciutadans: esclaus i lliberts.

Els clients van serabsorbits per la plebs i van desaparèixer en els primers temps de la República.


ÈPOCA REPUBLICANA

Poc temps després de la proclamació de la República, van començar les lluites socials per part dels...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Latin
  • Latín
  • Latin
  • Latinos
  • latin
  • Los Latinos
  • Latín
  • latino

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS